Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Logo szkoły, źródło: pl.facebook.com [24.04.2014]
Logo szkoły, źródło: pl.facebook.com [24.04.2014]
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 10/12, 10-314 Olsztyn
Patron: Polacy spod Znaku Rodła

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie – szkoła średnia, ponadgimnazjalna, w skład której wchodzi technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Działa w Olsztynie. Funkcję dyrektora zespołu szkół pełni obecnie Wiesława Topolnicka-Krępuła. Pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie.

Historia

Początki szkoły sięgają września 1945 r., kiedy to powstało Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe w Olsztynie. Pierwsze zajęcia odbywały się w budynku przy al. Wojska Polskiego 17, następnie szkoła przeniosła się na ul. Wyzwolenia. W roku szkolnym 1946/1947 szkoła zmieniła nazwę na Państwową Koedukacyjną Szkołę Handlową Stopnia Gimnazjalnego i Licealnego. W kolejnym roku szkolnym stała się Liceum Administracyjno-Handlowym dla Młodzieży i Państwowym Liceum Handlowym dla Dorosłych.

W roku szkolnym 1950/1951 szkoła ponownie zmieniła nazwę na Technikum Handlowe, a następnie na Technikum Handlowo-Gastronomiczne. Przeniosła się do własnej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 75.

W roku szkolnym 1956/1957 przy Technikum Handlowym powołano do życia Zasadniczą Szkołę Handlową. W roku szkolnym 1960/1961 zbudowano salę gimnastyczną.

W roku szkolnym 1967/1968 Zasadnicza Szkoła Handlowa jako samodzielna placówka oświatowa przejęła siedzibę przy ul. Stanisława Moniuszki 10. Jej dyrektorem został Jan Kochanowicz.

Obecnie szkoła funkcjonuje przy ul. Ignacego Paderewskiego jako Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Kierunki kształcenia

W zespole szkół nauka trwa odpowiednio:4 lata w technikum oraz 3 lata w szkole zawodowej. Każdy z typów szkół specjalizuje się w różnych zawodach. Technikum nr 2 kształci w 4 kierunkach:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik organizacji reklamy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 prowadzi klasę wielozawodową oraz kształci w kierunkach:

 • fryzjer
 • sprzedawca

Kadra pedagogiczna

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły w latach 1967–2014:

 • Kochanowicz Jan – dyrektor
 • Iwulski Krzysztof – dyrektor
 • Topolnicka-Krępuła Wiesława – dyrektor
 • Mazur Leona – wicedyrektor
 • Pazdyga Władysława – wicedyrektor
 • Zadernowska Barbara – wicedyrektor
 • Sobolewska Irena – wicedyrektor
 • Banach Stanisław – wicedyrektor
 • Dumalska Krystyna – wicedyrektor
 • Ociepa Kazimierz – wicedyrektor
 • Subocz Krystyna – wicedyrektor
 • Iwulski Krzysztof – wicedyrektor
 • Pacer Tadeusz – wicedyrektor
 • Kaszubowska Alicja – wicedyrektor
 • Krzysztof Matułajtis – wicedyrektor
 • Liliana Gerszberg – wicedyrektor
 • Anna Synowczyk – wicedyrektor
 • Piotr Antoszkiewicz – wicedyrektor

Kierownicy praktycznej nauki zawodu:

 • Czesław Welik
 • Krystyna Dumalska
 • Barbara Bielewicz-Marek
 • Zofia Cudna

Współpraca

Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie współpracuje z następującymi partnerami:

 • z Radą Pracodawców (Krzysztof Bukowski – Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie, Regina Jurkowska – "Społem" PSS w Olsztynie, Marianna Kanabrodzka – SF "Marianna" w Olsztynie, Grażyna Nowotka – firma "Class" w Olsztynie, Krystyna Swaryczewska – PHU "Arpis" Sp. z o. o. w Olsztynie
 • ze Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
 • z Radą Osiedla "Podleśna"

Absolwenci

Absolwenci szkoły w zawodzie technik-logistyk mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co stwarza możliwość zatrudnienia w kraju i za granicą.

Ludzie związani ze szkołą


Ciekawostki

Patronami Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie są nauczyciele i uczniowie polskich placówek oświatowych w byłych Prusach Wschodnich, których idee szkoła kultywuje. W październiku każdego roku, na pamiątkę powstania Związku Polaków w Niemczech, odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wzorowane jest ono na tradycji polskiego gimnazjum męskiego w Kwidzynie, którego dyrektorem był Władysław Gębik. Podczas tej uroczystości uczniowie przypominają Pięć Prawd Polaków. Każdego roku na początku marca, na pamiątkę ogłoszenia Pięciu Prawd Polaków na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech, który miał miejsce 6 marca 1938 r., w szkole odbywa się konkurs wiedzy o patronie – Polakach spod znaku Rodła.

Bibliografia

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie [24.04.2014]