Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku

Budynek szkoły, źródło: www.zseit.paslek.edu.pl [05.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.zseit.paslek.edu.pl [05.11.2014]
Data założenia: 1975 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalany
Podtyp szkoły: technikum
Adres: 14-400 Pasłęk
Al. Wojska Polskiego 36

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku – średnia szkoła zawodowa o profilu technicznym z siedzibą w Pasłęku, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni Marian Matuszczak.

Historia

Tradycje Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku sięgają 1 września 1975 roku. Wtedy to powstał Zespół Szkół Rolniczych w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 36. W jego skład wchodziły następujące typy szkół: Technikum Ochrony Roślin, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Wieczorowe Technikum Rolnicze i Wieczorowe Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Pierwszym dyrektorem placówki został Henryk Zienkiewicz.

Szkoła na przestrzeni lat zmieniała się organizacyjnie. W 1981 roku uruchomiono Technikum Rolnicze, a w 1989 roku Technikum Ochrony Środowiska. Dwa lata później powstało 5-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny. W 1996 roku otwarto klasę Technikum Technologii Żywności. Od lipca 2003 roku placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku. We wrześniu powołano nowe formu kształcenia: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych i Technikum Agrobiznesu.

Kierunki kształcenia

W czteroletnim technikum kształcenie absolwentów gimnazjum odbywa się w następujących kierunkach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik ekonomista
  • technik agrobiznesu
  • technik przetwórstwa mleczarskiego

Kadra kierownicza

  • dyrektor szkoły: Marian Matuszczak
  • dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
  • kierownik ds. szkolenia praktycznego: Jan Połumackanycz

Praktyki zawodowe

W sierpniu 2014 roku 20 uczniów Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyło w dwutygodniowych praktykach zawodowych w renomowanych hotelach klasy biznes w Gdańsku.

Absolwenci

W październiku 1995 roku odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów połączony z uroczystymi obchodami 20-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Pasłęku oraz uroczystością nadania szkole imienia Stanisława Mikołajczyka i przekazania sztandaru.

Ciekawostki

W 2001 roku w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Produkcji Żywności tytuł finalistki i indeks na wyższą uczelnię zdobyła uczennica - Izabela Biała.

Bibliografia

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku [05.11.2014]