Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

Data założenia: 1968 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 11-500 Giżycko
ul. A. Mickiewicza 27

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku – średnia szkoła zawodowa o profilu technicznym z siedzibą w Giżycku, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni Henryk Kondratowicz.

Historia

Początki Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku sięgają 31 lipca 1968 roku. Tego dnia utworzono Technikum Elektrycznego w Giżycku o specjalności elektromechanika ogólna. Bazę dydaktyczną dla szkoły stanowił budynek dawnego Państwowego Liceum Pedagogicznego w Giżycku. Organizatorem oraz pierwszym kierownikiem został mgr Lucjan Drab.

W kolejnych latach przy Technikum powołano dwie klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1973 roku szkole nadano imię Komisji Edukacji Narodowej oraz na bazie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej stworzono Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Giżycku. W 1979 roku dotychczasową nazwę szkoły zmieniono na Zespół Szkół Elektrycznych. Obecnie placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

Oferta kształcenia

W szkole młodzież kształci się na kierunkach:

  • technik ekonomista
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik informatyk
  • technik mechatronik
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik żeglugi śródlądowej

Kadra kierownicza

  • mgr Henryk Kondratowicz – dyrektor
  • mgr Jerzy Janowski – wicedyrektor
  • mgr Mirosław Plaugo – kierownik kształcenia praktycznego

Osiągnięcia

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku realizuje praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci. Dotychczas odbyły się wyjazdy do Niemiec, Czech i Portugalii.

Ciekawostki

Uczniowie szkoły wydają gazetę szkolną "Bezpiecznik". Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1998 roku, a jubileuszowy numer 50 w kwietniu 2014 roku. Od lutego 2005 roku "Bezpiecznik" jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej redakcji.

Bibliografia

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku [08.11.2014]