Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie

Budynek szkoły przy ul. M.J. Piłsudskiego, źródło: www.zsmeolsztyn.pl [07.10.2014]
Budynek szkoły przy ul. M.J. Piłsudskiego, źródło: www.zsmeolsztyn.pl [07.10.2014]
Data założenia: 1946 rok
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: technikum, szkoła zawodowa
Adres: 10-499 Olsztyn
Al. J. Piłsudskiego 61

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie – szkoła ponadgimnazjalna w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Ewa Kaliszuk.

Historia

Szkoła powstała w 1946 roku jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Mieściła się przy Alei Wojska Polskiego 17. Pierwszym kierownikiem szkoły był Ernest Gliński. W trakcie istnienia szkoła zmieniała siedziby (korzystała m.in. z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie), jak i nazwy. Dopiero w roku szkolnym 1958/1959 rozpoczęła się budowa lokalu szkoły przy al. Piłsudskiego, wówczas al. Zwycięstwa. W 1972 roku szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Zawodowych nr 3, w którego skład wchodziły:

 • Technikum Elektryczne
 • Technikum Elektroniczne
 • Technikum Mechaniczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Policealne Studium Zawodowe

Cztery lata później placówka stała się Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki. A od 1984 roku jest Zespołem Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.

Patron

14 października 1974 roku nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole, której pełna nazwa brzmiała: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.

Oferta kształcenia

W Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie kształcenie odbywa się w następujących typach szkół i na kierunkach: Technikum Nr 3

 • technik elektryk
 • technik mechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

 • elektromechanik
 • operator obrabiarek skrawających

Kadra

W roku szkolnym 2014/15 w skład kadry kierowniczej Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie wchodzą:

 • dyrektor - Ewa Kaliszuk
 • wicedyrektor - Izabella Ładna
 • wicedyrektor - Maria Świerkowska
 • kierownik Warsztatów Szkolnych - Tomasz Koński

Absolwenci

Jednym z absolwentów z rocznika 1961 jest Józef Litarowicz, który obecnie pracuje w szkole jako nauczyciel zawodu.

Ciekawostki

18 listopada 2006 roku szkoła obchodziła Jubileusz 60-lecia. W uroczystości udział wzięli byli oraz obecni uczniowie oraz nauczyciele, natomiast wśród gości znaleźli się m.in. ówczesny Prezydent Miasta Olsztyn - Czesław Małkowski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Jolanta Gregorczuk. Obchody zakończyły się Balem Absolwentów.

Bibliografia

Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie [07.10.2014]