Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (zdj. ze zbiorów Urządu Miasta Olsztyna)
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (zdj. ze zbiorów Urządu Miasta Olsztyna)
Data założenia: 1 listopada 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul Kołobrzeska 13 M, 10-445 Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie – szkoła podstawowa w Olsztynie, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Joanna Sędrowska.

Historia

1 listopada 1945 r., przy ul. Kościuszki 9, została otwarta Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Olsztynie, gdzie dotychczas mieściła się i działała Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Olsztynie. W dniu otwarcia placówka liczyła 300 uczniów przydzielonych do 10 klas. Byli to uczniowie skierowani ze szkół nr 1 i 2. Grono pedagogiczne stanowiło 8 nauczycieli. Budynek był w złym stanie technicznym. Funkcjonowanie szkoły było również utrudnione z powodu braku książek, pomieszczeń, sprzętu szkolnego, pomocy naukowych oraz dużej liczby dzieci i małej nauczycieli. Edward Mróz, 1 października 1945 r., decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego został pierwszym kierownikiem i organizatorem szkoły. W kwietniu 1946 r. było 17 oddziałów po 45 uczniów. Liczbę nauczycieli zwiększono z 9 do 13. 10 września 1946 r. liczba uczniów w szkole przekroczyła 1000. Grono nauczycielskie powiększyło się z 18 do 24 osób. W roku szkolnym 1948/49, w wyniku reformy strukturalnej, szkoła uzyskała status szkoły podstawowej.

W 1960 r. placówka zajęła I miejsce pod względem nauczania wśród szkół olsztyńskich. 16 grudnia 1967 r. nadano jej imię Marcelego Nowotki, które nosiła do 3 kwietnia 1990 r. W 1975 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Kołobrzeskiej 13 M, gdzie funkcjonuje do dziś. W 1977 r. szkoła została Szkołą Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce, jako jedna z pięciu szkół w Polsce. W styczniu 1990 r. po raz pierwszy powołano klasę IV d dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w której wychowawstwo powierzono Bożenie Zaborniak. We wrześniu 1993 r. przy szkole powstało Stowarzyszenie Nauczycieli Innowatorów. W styczniu 1994 r. Komisja Oświaty Polskiego Komitetu ds. UNESCO zaliczyła SP3 w Olsztynie w poczet Szkół Stowarzyszonych z UNESCO.

W roku szkolnym 2004/2005 powstało w bibliotece szkolnej centrum multimedialne. 14 października 2005 r. odbył się jubileusz 60-lecia istnienia placówki. W maju 2007 r. nastąpiło otwarcie sali zabaw wyposażonej w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i audiowizualny. 19 listopada 2010 r. odbyły się obchody 65. rocznicy istnienia szkoły. Uroczystość połączono z otwarciem kompleksu boisk sportowych utworzonych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". W 2011 r. powstało Stowarzyszenie "Trójka", które w partnerstwie ze szkołą realizuje różne projekty. Obecnie szkoła ma status sześcioklasowej szkoły podstawowej.

Rada Miasta Olsztyna przychylnie rozpatrzyła wniosek i Uchwałą Nr XVI/231/11 z dnia 26 października 2011 r. i nadała Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie imię Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • dyrektor szkoły – Joanna Sędrowska
 • wicedyrektor – Iwona Nowakowska
 • pedagog – Jolanta Borowska
 • biblioteka – Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Kur
 • przyroda – Iwona Nowakowska, Małgorzata Tuszyńska, Ewa Kaczmarczyk
 • historia – Aleksandra Chojecka, Katarzyna Wojnowska
 • język angielski – Tomasz Rusak, Izabela Żuk-Zdziarska, Beata Winciun-Dubanowska, Katarzyna Nowicka
 • język polski – Jolanta Kołowska, Elżbieta Szmyt, Katarzyna Wróblewska-Dziugiewicz
 • matematyka – Barbara Jędryszczak, Iwona Nowakowska, Beata Aszkiełowicz, Joanna Czajka
 • plastyka – Urszula Mozol
 • muzyka – Adam Zmysłowski
 • technika – Urszula Mozol
 • informatyka – Grzegorz Borowski
 • terapia pedagogiczna – Marzenna Śmieszna
 • kształcenie zintegrowane – Izabela Chybowska, Bożena Januszewska, Ewa Lebiedowicz, Grażyna Obremska, Magdalena Przybylska, Hanna Salej, Joanna Sędrowska, Wioletta Stempel, Adrianna Skwarczyńska, Hanna Tyllo, Marzena Wiecierzycka, Katarzyna Wojnowska, Elżbieta Wołosewicz-Tabaka, Anida Styraniec-Łapa, Anna Banasiak, Barbara Domalewska
 • oddział przedszkolny – Anna Dudek
 • religia – Danuta Dudko, Jolanta Kowalska, Agnieszka Marcinkiewicz
 • świetlica – Jolanta Roszkowska, Grażyna Bujnik, Adam Zmysłowski, Dagmara Kowalska, Danuta Dutko, Karolina Zabłotna, Jolanta Bieniek, Emilia Małż
 • wychowanie fizyczne – Barbara Kukielska, Jerzy Skała, Bogdan Olak, Daniel Kotyrba

Osiągnięcia

W czerwcu 2008 r. szkoła otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego. 18 maja 2011 r. szkołę wyróżniono w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i "Super Expressu" tytułem: "Szkoła Odkrywców Talentów".

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

 • Julia Walczak – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • Zuzanna Kińska – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • Daniel Hypki – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • Martyna Krakówka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego
 • Aleksandra Bieniecka – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Absolwenci

Do grona absolwentów szkoły należą m.in. Piotr Skiba i Michał Leszczyński – piłkarze Stomilu Olsztyn.

Ciekawostki

Od 1998 r. szkoła współpracuje ze szkołą francuską. Przyjmowane są do niej dzieci wszystkich francuskich pracowników zatrudnionych przez Michelin w Polsce oraz dzieci pracowników Michelin wyjeżdżających do Francji.

Multimedia

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011.
sp3.olsztyn.pl [22.12.2013]
stowarzyszenie-trojka.webnode.com [22.12.2013]