Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka

w Lidzbarku Warmińskim.


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, źródło: www.szkolnictwo.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1947
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński
Patron: Kazimierz Jagiellończyk

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim – liceum ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Anna Tkaczuk.

Historia

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka sięga 1947 r. Wówczas rozpoczyna działalność Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim, w gmachu przy ul. Orła Białego 5. Funkcję pierwszego dyrektora objął Leon Sienkiewicz. l września 1948 r. placówka przyjęła nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Lidzbarku Warmińskim oraz została przeniesiona do gmachu przy ul. Rymarskiej. W 1966 r. szkoła obchodziła uroczystości z okazji nadania imienia Kazimierza Jagiellończyka. W dniach 24-24 września 1972 r. odbył się pierwszy zjazd absolwentów. 14 października 1975 r. szkoła została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Cele i zadania

Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży. Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna:

 • biologia – Ewa Skrobut
 • chemia – Iwona Burczyńska
 • fizyka – Jadwiga Kabatek-Drążkowska
 • geografia – Dariusz Lewczuk
 • historia/wiedza o społeczeństwie – Sławomir Skowronek, Maria Tatol
 • informatyka – Elżbieta Baranowska
 • j. angielski – Dominika Donderowicz, Wiesław Kosel
 • j. niemiecki – Waldemar Sztukowski
 • j. polski – Agata Herman, Joanna Skrętkowska, Marcin Zakrzewski
 • matematyka – Andrzej Kędzierki, Inga Markiewicz
 • przysposobienie obronne – Maria Tatol
 • religia – Rafał Zieliński
 • wychowanie fizyczne – Anna Kuźma, Krzysztof Radtke, Marek Szakalis

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • nagroda Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu w konkursie "Sport dla każdego"
 • nagroda w ogólnopolskim konkursie na ekspozycję "Moje miasto w 40-leciu PRL" – liceum zajęło I miejsce w województwie i otrzymało puchar Kuratora Oświaty i Wychowania
 • XXXVII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy młodzieży szkolnej im. Marii Zientary Malewskiej – wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 22 X 2012 r.
 • IV Konkurs Spektakli Profilaktycznych "To nie jest bilet w jedna stronę – droga bez uzależnień" – nagroda główna w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Absolwenci

Znanymi absolwentami liceum są

Ciekawostki

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas do 1999 r. pracował w tej szkole jako nauczyciel, a także dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim.

Bibliografia

Srokowski Stanisław, Miasta i ludzie Prus Wschodnich Warszawa, 1946.
lo.lidzbark.com [22.12.2013]
lolidzbark1.republika.pl [22.12.2013]