Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

Pełna nazwa miejsca Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
Data otwarcia 1977 r.
Adres ul. Kazimierza Jagiellończyka 32, 11-041 Olsztyn;
ul. Gietkowska 12, 10-170 Olsztyn

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie - placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca zdolnym zawodnikom połączenie edukacji z uprawianiem sportu na wysokim poziomie. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 23, Gimnazjum nr 10 oraz X Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie.

Historia

Szkoła została powołana w 1977 roku przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki. Najpierw wchodziła w skład Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Dyscypliną wiodąca w szkole była gimnastyka sportowa dziewcząt. Inicjatorem powstania Szkoły był prekursor olsztyńskiej gimnastyki Mieczysław Piekut – trener i wychowawca wielu wspaniałych zawodniczek.

W 1979 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego została samodzielną placówką oświatowo-sportową. Funkcję dyrektora szkoły powierzono Włodzimierzowi Marciniakowi. Dla potrzeb szkoły wyremontowano i zaadaptowano budynek przy ulicy Kościuszki 72, gdzie mieściły się sale lekcyjne i internat dla gimnastyczek ze Szczecina, Gdańska i Katowic. Szkolenie sportowe prowadzili doświadczeni trenerzy: [Krystyna Żołnierowicz|Krystyna]] i Zbigniew Żołnierowiczowie w sali gimnastycznej Olsztyńskiego Klubu Sportowego "Stomil" przy ulicy Gietkowskiej.

W styczniu 1982 roku szkołę przeniesiono do obiektów sportowych przy ulicy Gietkowskiej. 4 czerwca 1993 roku Rada Miasta Olsztyna nadała szkole imię Mariana Grzegorza Bublewicza. W trakcie istnienia szkoła rozszerzała ofertę o wiele innych dyscyplin (kajakarstwo, taekwondo, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie i inne) i stała się z czasem zespołem szkół kształcącym młodzież na trzech poziomach nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Dynamiczny rozwój placówki to zasługa m.in. ówczesnej dyrektor Alicji Ruteckiej.

Podczas uroczystości Święta Szkoły w 2002 roku po raz pierwszy przyznano tytuł i odznakę "Zasłużony dla SMS". Otrzymały ją następujące osoby: Włodzimierz Marciniak, Zbigniew Żołnierowicz, Krystyna Żołnierowicz, Benedykt Jadziński, Janusz Porycki, Edward Chuć, Adam Powązka, Wiesława Żelaskowska–Różańska, Małgorzata Żołnierowicz–Plichta, Ewa Kisiel–Orłowska, Joanna Zapolska, Karolina Chuć, Magdalena Urban, Mieczysław Piekut.

Obecnie placówką kierują:

  • dyrektor szkoły mgr Barbara Rapińczuk
  • wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr Elżbieta Giedziun–Kakojejko
  • wicedyrektor ds. szkolenia sportowego mgr Anna Michels

W szkole obecnie uczy się i trenuje 212 utalentowanych młodych sportowców. Atutem szkoły jest kameralność, co pozwala na podmiotowe traktowanie każdego ucznia. Odbywają się tu także zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. Szkoła zapewnia swoim uczniom – sportowcom specjalistyczną opiekę lekarską.

Multimedia

Bibliografia

zsms.olsztyn.pl [10.10.2014]