Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Data założenia: 1968 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 11- 200 Bartoszyce
ul. B. Limanowskiego 10

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach – średnia szkoła zawodowa z siedzibą w Bartoszycach, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni mgr Monika Bogdanowicz.

Historia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach sięga tradycjami kształcenia zawodowego 1968 roku. Obecnie jest placówką publiczną, w skład której wchodzą następujące typy szkół:

 • Technikum Uzupełniające
 • Turnusowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Liceum Profilowane

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Delegatura w Elblągu. Szkoła prowadzi internat oraz warsztaty szkolne, w których obywa się praktyczna nauka zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Patron

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach otrzymał imię Kresowiaków ponieważ nazwa:

 • nawiązuje do historii i współczesności, gdyż obywatele miasta i regionu bartoszyckiego to w zdecydowanej większości mieszkańcy dawnych kresów i ich potomkowie
 • dotyczy Polaków pozostałych na dawnych kresach Rzeczypospolitej
 • obejmuje również Sybiraków, tych, którzy za swoją polskość musieli zapłacić cierpieniem, katorgą, śmiercią
 • w tej nazwie mieszczą się również wielcy kresowiacy np. A. Mickiewicz, J. Słowacki, J. Lelewel, C. Miłosz

Oferta kształcenia

Technikum - kierunki:

 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik obsługi turystycznej
 • technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • ślusarz
 • monter mechatronik

Kadra kierownicza

 • dyrektor szkoły - mgr Monika Bogdanowicz
 • wicedyrektor - mgr inż. Jerzy Dziemiańczyk
 • wicedyrektor - mgr Grzegorz Mojek

Osiągnięcia

W 2012 szkoła zdobyła certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie".

Absolwenci

Projekt pt. "Rozproszony system interaktywnego monitoringu elementem inteligentnego budynku – Centrum Monitoringu v2.0" absolwenta Technikum Informatycznego Tomasza Krzywickiego został zaprezentowany na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – International Warsaw Invention Show – IWIS 2014. Wystawa odbywała się w dniach od 14 do 16 października 2014 roku w Politechnice Warszawskiej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ciekawostki

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie biorą udział w następujących konkursach i olimpiadach:

 • olimpiada wiedzy technicznej
 • olimpiada techniki samochodowej
 • olimpiada wiedzy o obronie cywilnej
 • konkurs wiedzy pożarniczej
 • Konkurs Prawo jazdy
 • konkurs pomocy przedmedycznej
 • olimpiada wiedzy religijnej
 • konkurs literacki i ortograficzny
 • konkurs matematyczny klas 1-4
 • konkurs "Sprawni jak żołnierze"
 • konkurs wiedzy o turystyce
 • fizyka w fotografii
 • ogólnopolski konkurs statystyczny
 • spotkanie z Rzecznikiem Izby Celnej w Olsztynie
 • konkurs z fizyki i astronomii
 • konkurs z języka angielskiego
 • konkurs z języka niemieckiego
 • konkurs z języka rosyjskiego
 • konkurs plastyczny
 • współzawodnictwo sportowe
 • konkurs wiedzy chemicznej
 • konkurs z okazji Dnia bez papierosa oraz Dzień AIDS (konkurs plastyczny, konkurs na scenkę, quiz promujący zdrowie)
 • olimpiada przedsiębiorczości
 • konkurs mechatroniczny
 • Matematyczne Origami
 • konkurs informatyczny
 • turniej matematyczny
 • konkurs plastyczny o Błogosławionej Bolesławie Lament, Internetowy Konkurs Papieski, konkurs wiedzy o Janie Pawle II
 • rejonowe zawody pierwszej pomocy przedmedycznej, olimpiada wiedzy o obronie cywilnej, olimpiada wiedzy teologii katolickiej, konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs biblijny
 • Wojewódzki Przegląd Piosenki Internackiej "Pogoda 2014" Olsztyn

Bibliografia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach [10.11.2014]