Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budynek szkoły, źródło: www.facebook.com [10.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.facebook.com [10.11.2014]
Data założenia: 1957 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 13-306 Kurzętnik ul. Grunwaldzka 49

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku – średnia szkoła zawodowa z siedzibą w Kurzętniku, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Mirosław Wodara.

Historia

Choć Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku istnieje od roku, to jednak posiada dłuższe tradycje kształcenia rolniczego. W 1957 roku w Gwiździnach koło Nowego Miasta Lubawskiego powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, którą następnie przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W 1977 roku Zasadniczą Szkołę Rolniczą z Gwiździn przeniesiono do Nowego Miasta Lubawskiego.

W 1990 roku powołano Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim. W wyniku decyzji Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2009 roku szkole zmieniono nazwę na Zespół Szkół Zawodowych. 2 września 2013 roku w nowym budynku szkoły w Kurzętniku miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014 z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Oferta kształcenia

Technikum kształci w kierunkach:

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:

 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • wielozawodowo

Szkoła Specjalna kształci wielozawodowo.

Szkoła Policealna nr 2 kształci w kierunkach:

 • technik informatyk
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kadra kierownicza

 • dyrektor szkoły - mgr Mirosław Wodara
 • wicedyrektor - mgr inż. Krzysztof Kwiatkowski

Projekty

 • Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku uczestniczą w wykładach i obserwacjach astronomicznych realizowanych przez Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia", w ramach projektu "Copernicus – zostań drugim Kopernikiem". Działania te finansowane są przez program rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnej grupy działania "Ziemia Lubawska".
 • Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku w ramach Programu Erasmus+ realizuje projekt "W życzliwej szkole marzenia stają się celem – praktyki zawodowe w Niemczech". W projekcie biorą udział uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie

Uczniowie placówki realizują się w następujących formach aktywności:

 • Wieczornica PCK
 • Rajd z Przedsiębiorczością
 • Centrum Nauki Kurzętnik
 • szkolne koło fotograficzne "FOCUS"
 • szkolne koło PCK
 • szkolne koło "Dietetyk"
 • Klub Promocji Szkoły
 • Klub Przyjaciół Szkoły

Ciekawostki

W 2007 roku szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych. Z tej okazji nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie sztandaru.

Bibliografia

zsczachowki.edupage.org [10.11.2014]