Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku

Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [14.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [14.11.2014]
Data założenia: 1994 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 14 400 Pasłęk
ul. Bohaterów Westerplatte 20

Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych z siedzibą w Pasłęku, w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem szkoły jest Maria Kizyk.

Historia

Szkoła powstała na podstawie aktu Założycielskiego Kuratora Oświaty w Elblągu w 1994 roku jako Zespół Szkół dla Dorosłych. Rok później zmieniono jej nazwę na Zespół Szkół Zawodowych. Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Elblągu. Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku realizuje kształcenie teoretyczne dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pasłęku. Siedziba placówki mieści się w budynku Ochotniczych Hufców Pracy w Pasłęku.

Oferta kształcenia

Słuchacze mogą uczyć się w zawodach stolarza i murarza w następujących typach szkół:

 • Gimnazjum dla Dorosłych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

Kadra pedagogiczna

 • Anna Chwaszcz - fizyka
 • Józef Czenczak - przedmioty zawodowe
 • Marzena Jaworska - geografia
 • Maria Kizyk - informatyka
 • Beata Łuczyńska-Pyra - biblioteka
 • Oksana Mazuryk - język angielski
 • Barbara Niziołek - biologia
 • Grażyna Sadowska - podstawy przedsiębiorczości
 • Edyta Sienkiewicz - matematyka
 • Cezary Terech - chemia, przedmioty zawodowe
 • Małgorzata Wolska - język polski, historia,wos
 • Anna Żołądek - język niemiecki

Projekty

Uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w projekcie pt. "Szansa" realizowanym przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Absolwenci

Ariel Opanowicz, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w zawodzie stolarz w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku, jako jeden z pięciu uczestników z Polski brał udział w Europejskim Konkursie Kompetencji Zawodowych EuroSkills Lizbona 2010. Opanowicz zdobył czwarte miejsce w kategorii cieśla budowlany, Medal of Excelence, certyfikat Europass potwierdzający kompetencje zawodowe oraz dyplom uczestnictwa.

Ciekawostki

Słuchacze Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku mogą korzystać z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie Ochotniczego Hufca Pracy w Pasłęku.

Bibliografia

zszpaslek.edupage.org [13.11.2014]