Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [14.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [14.11.2014]
Data założenia: 1965 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: 14-240 Susz ul. Wiejska 1

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu – szkoła ponadgimnazjalna z siedzibą w Suszu, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni mgr Beata Szczepaniak-Furman.

Historia

Szkoła rozpoczęła działalność 10 grudnia 1965 roku jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Suszu. W 1972 roku zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Na skutek kolejnych przekształceń, szkoła stałą się w 1983 roku Zespołem Szkół Rolniczych. 14 października 1988 roku szkole nadano imię Ireny Kosmowskiej. Od 2001 roku placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Struktura Zespołu Szkół

W skład Zespołu Szkół im. I.Kosmowskiej w Suszu wchodzą następujące typy szkół:

 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Obsługi Turystycznej
 • Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz małej gastronomii
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Uzupełniające na podbudowie ZSZ - wieczorowe

Kadra pedagogiczna

W skład grona nauczycielskiego wchodzi 26 nauczycieli z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.

Osiągnięcia

24 października 2014 roku uczennica klasy IV TOT Marta Brzozowska w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odebrała nagrodę za udział w ogólnopolskim Konkursie "Ośmiu Wspaniałych".

Koła zainteresowań

Uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania w następujących kołach:

 • informatyczne
 • polonistyczno-teatralne
 • ekonomiczne
 • matematyczne
 • formacja taneczna Exodus
 • SKS (sekcja siatkówki, koszykówki, lekkoatletyczna, tenisa stołowego)
 • SK LOK z kołem strzeleckim
 • SK PCK
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Magma"
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Samorząd Uczniowski

Ciekawostki

W Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu uczniowie mają możliwość:

 • uczestnictwa w praktykach zawodowych organizowanych w renomowanych ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych
 • zwiedzanie targów i wystaw branżowych
 • uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem i akcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Bibliografia

ZS Susz [13.11.2014]