Zespół Szkół im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu

Data założenia:
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Lipowiec 48, 12-100 Szczytno
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński


Zespół Szkół im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowcu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim w Lipowcu. Dyrektorem Zespołu jest Iwona Walesiak.

Cele i zadania

Zespół Szkół:

 • zaspokaja potrzeby uczniów w zakresie ich intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju;
 • wyposaża wychowanków w wiedzę o człowieku i społeczeństwie;
 • wykształca umiejętności rozumnego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym;
 • przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli;
 • umożliwia pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach;
 • umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej.

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Lipowcu im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
 • Gimnazjum Publiczne w Lipowcu.

Obecnie w placówce realizowane są projekty: "Drogowskaz - bis", "Przyrodnicze skarby mojego powiatu", Rezerwat Jałowców Walory przyrodnicze, Lipowieckie krajobrazy, Cała Polska Czyta Dzieciom, W Krainie Aktywności, Drogowskaz.

Kadra pedagogiczna

Alina Dąbrowska, Joanna Deptuła, Małgorzata Dzieżyk, Jolanta Kaszubowska, Anna Kordek, Monika Kozakiewicz, Krzysztof Kuczera, Grażyna Kur, Monika Lipka, Ewelina Merchel, Monika Pliszka, Alina Piotrowska, Anna Prusińska, Halina Roczeń, Renata Ruszczyk, Andrzej Sokołowski, Robert Tabaka, Aneta Woźniak

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu posiadają sukcesy w licznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych np:

 • I miejsce w Terenowym turnieju wiedzy o lesie zorganizowanym przez Nadleśnictwo Szczytno 2006;
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Baśnie i legendy Warmii i Mazur" 2007;
 • I miejsce w Czwórboju lekkoatletycznym o Puchar Wójta Gminy Szczytno 2006;
 • Nagroda Główna w III Konkursie Recytatorskim z okazj Dnia Papieskiego 2007;
 • II miejsce w konkursie literackim na temat "Daj mi głos" 2007.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [30.11.2014]
ZS Lipowiec [30.11.2014]