Zespół Szkół w Szymanach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Szymanach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Adres: Szymany 21, 12-100 Szczytno
Patron: Mikołaj Kopernik

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Szymanach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Irena Dzierlatka.

Historia

Szkoła w Szymanach wybudowana została w 1960 r., a pierwsze zajęcia odbyły się w styczniu 1961 r. Dzieci uczyły się wówczas w klasach I–VII. Pierwszym kierownikiem szkoły był Stanisław Mówiński. W placówce pracowało pięciu nauczycieli. 1 września powstał Zespół Szkół ze szkołą podstawową i gimnazjum.

Działalność

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

Placówka realizowała następujące projekty:

  • Piernikowe Boże Narodzenie
  • Ocalić od zapomnienia
  • Drogowskaz
  • projekt ekologiczny "Nie znikaj"
  • "Czym skorupka za młodu nasiąknie"

Kadra pedagogiczna

Jacek Bacewicz, Sylwia Bojarska, Hanna Brumer, Irena Dzierlatka, Krzysztof Fosa, Elżbieta Gieryk, Danuta Jasińska, Anna Krupińska, Anna Kwiatkowska, Hanna Majewska, Renata Malińska, Arkadiusz Marczak, Jadwiga Meyza, Gabriela Piaskowska, Marlena Prusik, Monika Romańska, Jarosław Szymański, Hanna Wnuk, Maria Wróbel, Krystyna Żylonis

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowany w placówce lub poza nią.

Bibliografia

ZS w Szymanach, 30.11.2014 r.