Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławecki, źródło: www.licej.nazwa.pl [20.11.2014]
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławecki, źródło: www.licej.nazwa.pl [20.11.2014]
Data założenia: 1990 rok
Poziom szkoły: gimnazjalny i ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: gimnazjum, liceum, technikum
Adres: 11-220 Górowo Iławeckie
ul. Szkolna 6

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – placówka edukacyjna z ukraińskim językiem nauczania z siedzibą w Górowie Iławeckim, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni Maria Olga Sycz.

Historia

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim powstał w roku szkolnym 1999/2000. Nastąpiło to na skutek przekształcenia powołanego w 1990 roku Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Górowie Iławeckim. Obecnie w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim wchodzą następujące typy szkół:

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim jest jedną z dwóch szkół ukraińskich (Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach) funkcjonujących w powiecie bartoszyckim.

Oferta kształcenia technicznego

Technikum gastronomiczne w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławecki kształci absolwentów gimnazjum w zawodzie:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kadra kierownicza

  • Maria Olga Sycz – dyrektor szkoły
  • Aleksandra Łatanyszyn – zastępca dyrektora
  • Mirosław Bogdan Olejnik – kierownik internatu
  • Miron Sycz – dyrektor honorowy

Formy aktywności uczniów

  • Zespół Pieśni i Tańca „Dumka”
  • Grupa wokalna „Żurawka”
  • Chór „Szczedryk”
  • Kwartet „Obrij”.

Projekty

W okresie od września 2013 do czerwca 2015 roku szkoła realizuje projekt pt. „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ciekawostki

Nauczyciele-ukrainiści mogą korzystać z usług doradcy metodycznego w zakresie języka ukraińskiego zatrudnionego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Bibliografia

licej.nazwa.pl [20.11.2014]