Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Typ instytucji: publiczna placówka oświatowa
Powiat: województwo warmińsko-mazurskie
Adres: ul. B. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z filią w Olecku – placówka oświatowa zajmująca się doskonaleniem zawodowym nauczycieli z terenu województwa warmińsko-mazurskiego z siedzibą w Olsztynie. Posiada filię w Olecku. Obecnie funkcję dyrektora ośrodka pełni Waldemar Żakowski.

Historia

Początki placówki należy wiązać z utworzeniem w 1973 r. Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Olsztynie. W kolejnych latach zmieniano nazwy instytucji na: Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (1981-1983), Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Olsztynie. Od 1999 r. placówka funkcjonuje jako Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (W-M ODN w Olsztynie).

Cele i zadania instytucji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest publiczną placówką powołaną do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wspiera też ich rozwój zawodowy.

Misją placówki jest tworzenie i dostarczanie nauczycielom, szkołom, administracji samorządowej i rządowej oferty szkoleniowej, która zaspokajając indywidualne potrzeby edukacyjne sprzyjać będzie wzmacnianiu roli szkoły w życiu społeczności lokalnej.

Pracownicy

Konsultanci:

 • Alicja Maria Szarzyńska – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i geografii
 • Janusz Brojek – doskonalenie nauczycieli edukacji medialnej i informatycznej, nauczanie na odległość, wychowanie komunikacyjne
 • Maria Helena Jasińska-Zamarja – doskonalenie nauczycieli szkolnictwa specjalnego, szkoły integracyjne
 • Elżbieta Lucyna Jermacz – doskonalenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych, pomiar dydaktyczny, ocenianie i egzaminowanie
 • Leszek Kalinowski – doskonalenie nauczycieli w zakresie informatyki i mediów edukacyjnych
 • Barbara Kułakowska-Szczepanek – pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Agata Niemier – doskonalenie nauczycieli w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyki i zajęć pozalekcyjnych
 • Ewa Nosowicz – koordynator europejskich programów edukacyjnych, doskonalenie kadry kierowniczej, prawo oświatowe, prawa dziecka
 • Bożena Osik – doskonalenie nauczycieli religii rzymskokatolickiej i etyki
 • Józef Paszuk – doskonalenie nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych, doskonalenie kadry kierowniczej, prawo oświatowe
 • Teresa Pupel – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji przedszkolnej
 • Józef Rogowski – doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego i prozdrowotnego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Agnieszka Spikert – doskonalenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej
 • Elżbieta Szymborska – doskonalenie nauczycieli języka angielskiego
 • Wojciech Tański – doskonalenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych, pomiar dydaktyczny, ocenianie i egzaminowanie
 • Lubomira Tchórz – doradca w zakresie nauczania języka ukraińskiego
 • Ewa Bożenna Wierczuk – doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz rzadkich specjalności, doradztwo zawodowe, egzaminy zawodowe

Działalność i patronaty

W ramach statutowej działalności ośrodek zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem różnorodnych form kształcenia ustawicznego doradców metodycznych. W strukturze Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie działa Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej powołane przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2000 r. Kierownikiem OCEE jest Alicja Szarzyńska.

Ważnymi zadaniami realizowanymi przez OCEE są:

 • organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, konferencji, rad pedagogicznych z zakresu edukacji ekologicznej;
 • promowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów, kampanii z zakresu edukacji ekologicznej;
 • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, akcji Wiosenne Sprzątania Warmii i Mazur;
 • opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych;
 • wspieranie finansowe różnych działań ekologicznych szkół i przedszkoli (z terenu powiatów: olsztyńskiego, działdowskiego, nidzickiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego).

W-M ODN w Olsztynie wraz z filią w Olecku posiada akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty nr 60 z 9 października 2006 r.

Bibliografia

Pulińska Urszula, Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989, Olsztyn 2005, s. 102-143.
wmodn.olsztyn.pl [22.12.2013]