Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: przedszkolny, podstawowy
Podtyp szkoły: przedszkole, szkoła podstawowa
Adres: Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Lidia Szych.

Historia

Początki oświaty w Klebarku Wielkim sięgają końca XVI w. – była tu wówczas szkoła parafialna. W wieku XX zorganizowano przy szkole podstawowej również przedszkole, tworząc z tych dwóch placówek zespół szkolno-przedszkolny.

Od 2002 r. dzięki pomocy Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich, którego delegatura mieści się przy sanktuarium w Klebarku Wielkim, Zespół mieści się w nowym, dużym budynku.

W roku szkolnym 2011/2012 w ramach realizacji zadań wynikających z udziału szkół gminy Purda w projekcie "W stronę przyszłości dziecka" placówka została doposażona w nowe pomoce dydaktyczne. Dostarczone materiały wykorzystane zostały do prowadzenia zajęć dodatkowych, specjalistycznych (m.in. logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów), wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

Do placówki uczęszczają dzieci nie tylko z Klebarka Wielkiego, ale również z pobliskich miejscowości: Klebark Mały, Silice, Patryki, Prejłowo.

Cele i zadania

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna – Elżbieta Czerwińska, Alina Wąsewicz-Dziuban, Izabela Ozdarska
 • edukacja wczesnoszkolna – Urszula Łabacz, Joanna Augustyniak, Dorota Lach–Żuchowska, Joanna Karcz
 • język polski – Dorota Wojtkowska
 • język angielski – Tomasz Kirtiklis
 • matematyka – Anna Hińko–Staniszewska
 • zajęcia komputerowe – Anna Hińko–Staniszewska
 • przyroda – Małgorzata Kwaśniak
 • religia – Ewa Napiórkowska, ks. Wojciech Milczarek
 • plastyka – Dorota Wojtkowska
 • zajęcia techniczne – Dorota Wojtkowska
 • wychowanie fizyczne – Ewa Napiórkowska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Ewa Napiórkowska
 • biblioteka – Małgorzata Kwaśniak
 • logopedia – Dorota Lach-Żuchowska, Anna Hińko-Staniszewska
 • psycholog – Sylwia Foks

Bibliografia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim[21.11.2014]
szkolnictwo.pl[21.11.2014]