Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Przedmiot działalności: promocja Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, rozwój turystyki
Adres: ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

E-mail: magdakaliszewska@wp.pl
Telefon: (89) 642 94 15
Strona internetowa: zwiazekkanalu.pl

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie, na czele którego stoi Stanisław Gorczyca (2013). Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany przez Czesława Najmowicza (2013).

Informacje ogólne

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 20 października 1997 r. Statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego nr 31 z 13 listopada 1997 r. (poz. 440).

W skład Związku wchodzi 10 gmin: gmina miejska Elbląg, gmina miejska Iława, gmina miejska Ostróda, gmina miejsko-wiejska Morąg, gmina miejsko-wiejska Miłomłyn, gmina miejsko-wiejska Pasłęk, gmina wiejska Małdyty, gmina wiejska Ostróda, gmina wiejska Rychliki, gmina wiejska Zalewo.

Wśród głównych celów działalności statutowej Związku znajduje się:

Struktura organizacji

Władzę w Związku sprawują: Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

Zgromadzenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego tworzą:

  • przewodniczący: Stanisław Gorczyca (senator RP)
  • zastępca przewodniczącego: Krzysztof Harmaciński (wójt gminy Iława)

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczą:

Dane kontaktowe

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
tel.: (89) 642 94 15
e-mail: magdakaliszewska@wp.pl strona internetowa: zwiazekkanalu.pl

Bibliografia

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego [14.12.2013]
Statut Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.