Zygmunt Szulczyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zygmunt Szulczyński

Data urodzenia 1897 r.
Data śmierci 1967 r.

Zygmunt Szulczyński (ur. 1897 r., zm. 1967 r.) – nauczyciel, kurator oświaty w Wilnie. Pierwszy kurator Okręgu Szkolnego Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.

Życiorys

Zygmunt Szulczyński urodził się w 1897 r. W trakcie kariery zawodowej pracował głównie jako urzędnik oświatowy.

Szkoła i wykształcenie

Studia odbył na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Praca

W latach 1924–1929 pracował w Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego. W czasie okupacji działał w Okręgowym Biurze Oświaty i Kultury, pełnił funkcję kierownika tajnego nauczania. Był nauczycielem tajnego nauczania w Piastowie. Od września 1945 r. do kwietnia 1947 r. piastował stanowisko kuratora Okręgu Szkolnego Mazurskiego w Olsztynie.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

26 października 1946 r. brał udział w pierwszej inauguracji roku akademickiego Studium Prawno-Ekonomicznego w Olsztynie – filii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczystość odbywała się w sali Mikołaja Kopernika na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Ciekawostki

Zygmunt Szulczyński umożliwił Stefanowi Burhardtowi odbiór książek poniemieckich z majątku Ponary (powiat morąski) w trakcie wyprawy w dniach 21–24 listopada 1946 r. Księgozbiór znajduje się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bibliografia

Achremczyk Stanisław, Myśl uniwersytecka na Warmii i Mazurach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [11.04.2014]

Serwis Polska Podziemna [03.04.2014]

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, suplement 2, pod red. Zbigniewa Nowaka, Gdańsk 2002.

Szturo Grzegorz, Księgozbiory poniemieckie w powiecie morąskim w latach 1945–1947. Sprawozdania z archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, repozytorium.umk.pl [03.04.2014]