Jagoda Jadwiga Semków

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jagoda Jadwiga Semków

Jagoda Jadwiga Semków Fot. Paulina Dudek.
Jagoda Jadwiga Semków
Fot. Paulina Dudek.
Data i miejsce urodzenia 30 lipca 1956 r.
Braniewo
Zawód muzealnik, kustosz

Jagoda Jadwiga Semków – muzealnik, kustosz i kierownik Działu Dokumentacji Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Frombork na dawnych pocztówkach. Frauenburg auf alten Postkarten – 2012
Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce – 2011
Ciepłownictwo polskie – 2013

Życiorys

Urodziła się 30 lipca 1956 r. w Braniewie, ale swoje dorosłe życie związała z Fromborkiem. Jest absolwentką dóbr kultury – konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Praca

Od ponad 30 lat pracuje w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, przeszedłszy drogę awansu od dokumentalisty, poprzez adiunkta do obecnej pozycji kustosza i kierownika działu dokumentacji. W muzeum prowadzi szeroko pojęty nadzór nad ruchem muzealiów, wydawaniem ocen i opinii konserwatorskich oraz przewodniczy komisji dokonującej wyceny i zakupu muzealiów. Jest autorką i współautorką wielu wystaw organizowanych w muzeum.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa

Od kilkunastu lat wspólnie z Weroniką Wojnowską zajmuje się inwentaryzacją pieców kaflowych z XIX i XX w. na terenie Warmii, Mazur i Pomorza. Publikuje wyniki badań w pismach popularnych i popularno-naukowych, organizuje konferencje naukowe i jest ich czynną uczestniczką. Jest współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie, gromadzi dokumenty archiwalne, piece kaflowe, kafle i inne obiekty związane z dawną techniką grzewczą. Od dziesięciu lat współpracuje z ogólnopolskim kwartalnikiem "Świat Kominków", popularyzując dziedzictwo sztuki zduńskiej zachowane na terenie Warmii i Mazur. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Braniewa, w którym w latach 2009–2012 pełniła funkcję wiceprezesa. Od 2011 r. jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Kominki Polskie, a od stycznia 2012 r. członkiem Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacje

 • Cmentarz kapitulny we Fromborku, "Ochrona Zabytków" 1998, nr 3.
 • Cmentarz kapitulny we Fromborku, "Folia Fromborcensia" 1999, nr 2.
 • Próba kradzieży XVIII wiecznych lichtarzy z katedry we Fromborku, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2000, nr 2.
 • Poliptyk fromborski. Fragmenty zaginione po II wojnie światowej, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2000, nr 2.
 • Kominki we Fromborku, "Świat Kominków" 2007, nr 2.
 • Kominki zza oceanu, "Świat Kominków" 2008, nr 2.
 • Pochwała niemieckich pieców w pisarstwie Marka Twaina, "Świat Kominków" 2008, nr 2.
 • Z ogniem w tle. Piece i kominki w rysunkach Daniela Chodowieckiego, "Świat Kominków" 2008, nr 1.
 • Historia jednego pieca, "Świat Kominków" 2007, nr 4.
 • Śladami Kopernika, "Świat Kominków" 2009, nr 22.
 • Grupa Ukrzyżowania, "Posłaniec Warmiński" 2008, nr 6.
 • Relikwiarze zachowane w kaplicy Szembeka we Fromborku, "Cenne, Bezcenne/Utracone" 2012, nr 4.

Wydawnictwa autorskie

 • Frombork na dawnych pocztówkach. Frauenburg auf alten Postkarten, Frombork 2012.

Prace redakcyjne

 • Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, Frombork 2011.

Współautor artykułów i opracowań (wspólnie z Weroniką Wojnowską)

 • Sztuka zduńska w północnej Warmii, "Cenne, Bezcenne/Utracone", 2000, nr 1.
 • Pozostałości sztuki zduńskiej w regionie braniewskim, "Folia Fromborcensia" 2000, nr 3.
 • Piece kaflowe północnej Warmii z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, "Ciepło" 2001, nr 4.
 • Piele - szczęśliwe zakończenie, "Odkrywca" 2004, nr 7.
 • Piece kaflowe z XIX i XX w. z terenu dawnych Prus i Pomorza, [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy-podobieństwa-różnice, red. Maria Dąbrowska i Halina Karwowska, Białystok 2007.
 • Piece kaflowe w kompleksie zabudowy mieszkalnej Wzgórza Katedralnego we Fromborku, [w:] Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, red. Maria Dąbrowska, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska, Frombork 2011.
 • Gorące zabytki – piece w obiektach sakralnych, "Ecclesia", nr 4, 2012.
 • Antoni Bochen i in., Ciepłownictwo polskie. District heating in Poland, Bydgoszcz 2013.

Artykuły opublikowane w miesięczniku "Spotkania z Zabytkami":

 • Zabytki, które jeszcze grzeją, 2002, nr 2.
 • Piece w pałacach, 2002, nr 8.
 • Porcelanowy skarb, 2006, nr 9.
 • Fabryka pieców Waltera Wendla, 2006, nr 10.
 • Piece kaflowe w zbiorach muzealnych, 2008, nr 8.
 • Ratujmy stare piece, 2008, nr 9.

Artykuły opublikowane w kwartalniku "Świat Kominków":

 • Historie z pieca rodem, 2004, nr 1.
 • Fabryki pieców w XIX i XX w. w północnej Polsce i Plastyka ceramiczna jakiej nie było, 2005, nr 1.
 • Co to jest piec, 2005, nr 2.
 • Jak ogrzewała się wieś, 2005, nr 2.
 • Fabryka pieców Waltera Wendla 2008, nr 4.
 • O potrzebie istnienia muzeum pieców kaflowych, 2009, nr 2.
 • Z Elbląga na Śląsk i z powrotem, 2010, nr 23.
 • Na tyłach historii. Piece kaflowe w pałacach i dworach Warmii i Mazur, 2011, nr 30.
 • Piece Tobiasa Christopha Feinera – ojca berlińskich pieców kaflowych w pałacu biskupim we Fromborku, 2012, nr 31.

Nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda w konkursie organizowanym przez Społeczny Komitet Ratowania Cmentarzy w Olsztynie za opracowanie cmentarza kapitulnego we Fromborku w 1996 r.
 • trzykrotnie stypendium naukowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2002, 2005 i 2008 r.
 • nagroda Super Płomień za popularyzację sztuki zduńskiej przyznawaną przez kwartalnik "Świat Kominków" otrzymana w 2006 r.
 • stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane w 2009 r.
 • odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 r.
 • Wiktoria w kategorii Ochrona zabytków przyznawana przez Urząd Miasta i Gminy Frombork w 2010 r.
 • Doroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury przyznana w 2011 r.
 • nagroda Płomień Roku przyznana w 2012 r. w kategorii Wydarzenie Krajowe Roku za redakcję książki Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce
 • Statuetka Przyjaciel Warmii przyznana przez Stowarzyszenie Dom Warmiński (2012)
 • Przyjaciel Warmii i Mazur 2012, nagroda przyznana przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmii w 2013 r.

Zobacz też

piecekaflowe.republika.pl [20.03.2014]
kominki.org [20.03.2014]