Longin Olesiński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Longin Olesiński

Źródło: www.uwm.edu.pl
Źródło: www.uwm.edu.pl
Data i miejsce urodzenia 1 kwietnia 1929 r.
Chrzanów
Data i miejsce śmierci 4 czerwca 2003 r.
Olsztyn

(1929 - 2003) - docent, specjalista łąkarstwa i florystyki.

Biografia i działalność naukowa

Urodził się 1 kwietnia 1929 r. w Chrzanowie w rodzinie robotniczej.

W czasie okupacji w latach 1943-45 pracował w fabryce lokomotyw jako uczeń modelarstwa odlewniczego.

W 1950 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie. W latach 1950-55 studiował na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera magistra w zakresie specjalizacji uprawy łąk i pastwisk.

Od 1 listopada 1955 r. został zatrudniony w Katedrze Uprawy Łąki Pastwisk macierzystej uczelni na stanowisku asystenta (od 1958 r. starszego asystenta). W 1964 r. obronił w tej katedrze pracę doktorską. W 1966 r. objął stanowisko adiunkta. Po habilitacji w 1989 r. Rada Wydziału Rolniczego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych. Od 1990 r. do przejścia na emeryturę pracował na stanowisku docenta w Zakładzie Łąkarstwa Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie.

Longin Olesiński był wybitnym znawcą roślinności łąkowej i z nadzwyczajną pasją oddawał się jej poznawaniu. Uważany na uczelni za najlepszego znawcę w tej dziedzinie. Jego badania naukowe dotyczyły głównie florystyki roślin naczyniowych i grzybów siedlisk łąkowo-pastwiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk, oraz biologii wybranych gatunków roślin. Z tego zakresu opublikował 35 oryginalnych rozpraw naukowych, kilkadziesiąt prac popularno-naukowych i ekspertyz dotyczących użytków zielonych na Warmii i Mazurach. Uczestniczył też w opracowaniu "Atlasu Florae Europaea" i "Rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce". Był współtwórcą i kuratorem naukowego zielnika roślin naczyniowych liczącego około 8000 okazów. Chętnie uczestniczył w merytorycznym dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół rolniczych i pracowników służby rolnej.

Zmarł 4 czerwca 2003 r. w Olsztynie.

Odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Srebrny Krzyż Zasługi,
  • Medal Komisji Edukacjji Narodowej,
  • Medal 40-leciał Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie,
  • odznaczenia Ligi Ochrony Przyrody i regionalne.

Ciekawostki

  • Był uzdolnionym grafikiem. W 1957 roku WSR w Olsztynie przejęła znaczek jego autorstwa. Przez wiele lat współpracował z redakcją wydawanego w Olsztynie w latach

1960-1989 rolniczego tygodnika "Nasza Wieś" pełniąc społecznie rolę merytorycznego doradcy. Sporządzał też dla tego pisma rysunki, a także obsadził redakcyjny kącik dla dzieci.

Bibliografia

Hasło opracował Apolinary Zapisek po konsultacji z kierownikiem Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni UWM w Olsztynie prof.dr hab. Stefanem Grzegorczykiem