Szkoła Podstawowa w Krutyni

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa w Krutyni

Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Krutyń 23, 11-710 Piecki

Szkoła Podstawowa w Krutyni – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Krutyni. Dyrektorem Szkoły Podstawowej jest Anna Sobiech.

Historia

Pierwszą szkołę założono tutaj przed 1740 r. W 1818 r. uczęszczało do niej 40 dzieci. W 1935 r. w Krutyni była już trzyklasowa szkoła mieszcząca się w gmachu murowanym. Dwóch nauczycieli uczyło wówczas 120 dzieci.

Działalność

Przy Szkole Podstawowej działa oddział przedszkolny. Uczniowie szkoły korzystają także z: boiska, pomieszczeń zastępczych do w-fu, biblioteki i świetlicy.

Szkoła prowadzi akcje i programy ekologiczne oraz programy z zakresu bezpieczeństwa, w tym celu współpracuje z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Krutyni.

Cele i zadania

Do celów i zadań placówki należy:

  • umożliwianie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
  • kształtowanie środowiska wychowawczego szkoły
  • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
  • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości estetycznej, językowej i religijnej
  • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach zespołów wyrównawczych
  • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów
  • realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz dodatkowych zajęć przedmiotowych i sportowych

Bibliografia

mazursyrenka.com [30.11.2014]
szkolnictwo.pl [30.11.2014]