Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Zadania)
Linia 68: Linia 68:
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
[http://www.bip.wm.strazgraniczna.pl/s11/status-prawny/3600,Status-prawny.htm BIP Straż Graniczna w Kętrzynie][15.11.2014]
 
[http://www.bip.wm.strazgraniczna.pl/s11/status-prawny/3600,Status-prawny.htm BIP Straż Graniczna w Kętrzynie][15.11.2014]
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]] [[kategoria:administracja państwowa]] [[Kategoria:Kętrzyn]]<br />
+
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]][[Kategoria:Urzędy i instytucje]] [[kategoria:administracja państwowa]] [[Kategoria:Kętrzyn]]<br />

Wersja z 09:49, 17 mar 2015

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Siedziba 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kierownik Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek
Kontakt tel.89/ 750-30-00, tel. interwencyjny: 89/ 750-33-33 e-mail:wm@strazgraniczna.pl

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie – jednostka administracji rządowej niezespolonej podlegająca Ministrowi Finansów. Na jego czele stoi Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Wykonuje on zadania przewidziane m.in. w ustawie o Straży Granicznej[1] rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.[2]. Długość ochranianego odcinka przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie wynosi 198,7 km, jest to granica z Federacją Rosyjską.

Zadania

Do zadań Straży Granicznej należy:

 1. Ochrona granicy państwowej;
 2. Organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 3. Wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
 4. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej;
 6. Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej;
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów;
 8. Ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;
 9. Prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem;
 10. Osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
 11. Ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
 12. Gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym;
 13. Nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
 14. Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. Zapobieganie transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;
 16. Zapobieganie przemieszczaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
 17. Przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom.

Struktura

W skład komendy oddziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział Graniczny
 2. Wydział Operacyjno-Śledczy
 3. Wydział do Spraw Cudzoziemców
 4. Wydział Koordynacji Działań
 5. Wydział Łączności i Informatyki
 6. Wydział Kadr i Szkolenia
 7. Pion Głównego Księgowego
 8. Wydział Techniki i Zaopatrzenia
 9. Wydział Zabezpieczenia Działań
 10. Wydział Ochrony Informacji
 11. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 12. Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
 13. Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie
 14. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie
 15. Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład, którego wchodzi radca prawny
 16. Zespół Audytu Wewnętrznego

Kierownictwo

 • Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Wojciech Skowronek
 • Zastępca Komendanta ds. granicznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - płk SG Zbigniew Klimczyk
 • Zastępca Komendanta ds. logistycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - ppłk SG Iwona Łatunowicz

Delegatury

Przypisy

 1. Ustawa o Straży Granicznej[15.11.2014]
 2. Rozporządzenie Ministra[15.11.2014]

Bibliografia

BIP Straż Graniczna w Kętrzynie[15.11.2014]