Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 11:21, 30 paź 2016

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Siedziba ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Kierownik Joanna Kazanowska[1]
Kontakt sekretariat@wios.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie – jednostka organizacyjna podległa wojewodzie warmińsko-mazurskiemu. Organ zespolonej administracji rządowej w województwie sprawujący nadzór nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i korzystania z zasobów przyrody. Kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska z siedzibą w Olsztynie.

Zadania

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686) do zadań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz regulaminem organizacyjnym WIOŚ w Olsztynie należą między innymi:

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie Środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • informowanie społeczeństwa o stanie środowiska[2] [14.04.2014]

Struktura

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. W skład Inspektoratu wchodzą:

 • Wydział Inspekcji
 • Wydział Monitoringu Środowiska
 • Laboratorium
 • Wydział Budżetu Finansów i Egzekucji Należności (zwany dalej Wydziałem Budżetu Finansów)
 • Wydział Administracyjno-Techniczny
 • Wydział Prawno- Organizacyjny
 • delegatury: w Elblągu i Giżycku
 • pozostałe samodzielne stanowiska pracy[3] [14.04.2014]

Kierownictwo

Funkcję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pełni Joanna Kazanowska.

Delegatury

Strukturę organizacyjną delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska tworzą kierownik delegatury wraz z:

 • działem inspekcji
 • działem monitoringu środowiska
 • laboratorium
 • radcą prawnym
 • pozostałymi pracownikami administracji[4] [14.04.2014]

Delegatury WIOŚ w Elblągu obejmuje miasto Elbląg oraz:

Delegatura WIOŚ w Giżycku obejmuje powiaty:

Przypisy

 1. http://olsztyn.wm.pl/394049,Nowy-inspektor-ochrony-srodowiska-i-konserwator-zabytkow-powolani.html
 2. Ustawa o Inspekcji Środowiska prawo.legeo.pl
 3. wios.olsztyn.pl
 4. wios.olsztyn.pl

Bibliografia

WIOS w Olsztynie [14.04.2014]