Wykształcenie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykształcenie mieszkańców regionu – na podstawie danych z 2011 r. województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 15 miejsce w kraju pod względem odsetka osób posiadających wyższe wykształcenie, wyprzedając jedynie województwo opolskie.

Ogólna charakterystyka

Województwo warmińsko-mazurskie nie należy do czołowych województw w kraju pod względem odsetka osób posiadających wyższe wykształcenie. Wskaźnik ten dla regionu wynosi zaledwie 14,24%. Natomiast pod względem odsetka osób z wykształceniem podstawowym lub niższym region ten plasuje się na pierwszym miejscu w kraju (24,48%), wyprzedzając województwa łódzkie i opolskie.

Około 29,5% ludności Warmii i Mazur legitymuje się wykształceniem średnim (15 miejsce w kraju), a około 20,21% stanowią osoby z wykształceniem zawodowym (13 miejsce w kraju). Najliczniejszą grupę tworzą osoby z wykształceniem niższym niż średnie (około 44,70%), co dało regionowi 4 miejsce w kraju.

Powyższe dane dotyczą osób mieszkańców powyżej 13 roku życia.

Występowanie w regionie

W 2011 r. spośród powiatów województwa warmińsko-mazurskiego najwyższy odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem odnotowały: miasto Olsztyn, miasto Elbląg oraz powiaty olsztyński i giżycki. Natomiast najniższy odsetek zaobserwowano w powiatach: nowomiejskim, elbląskim i piskim.

Biorąc pod uwagę odsetek osób z wykształceniem średnim, najwyższą wartość tego wskaźnika zauważyć można w powiatach: mieście Olsztynie, mieście Elblągu, ełckim i oleckim. natomiast najniższą wartość osiągnęły: nowomiejski, elbląski i piski. Największy odsetek mieszkańców z wykształceniem zawodowym posiadają powiaty: nowomiejski, elbląski i iławski. Na przeciwległym biegunie według tego kryterium znajdują się miasto Olsztyn i powiat ełcki.
Pod względem odsetka osób z wykształceniem niższym niż średnie przewodzą powiaty nowomiejski i elbląski.
Powyższe dane dotyczą osób powyżej 13 roku życia.

Bibliografia

mojapolis.pl [27.06.2014]