Żabin

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Żabin

Kościół w Żabinie. Źródło: www.goldap360.pl [12.11.2013]
Kościół w Żabinie. Źródło: www.goldap360.pl [12.11.2013]
Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
Gmina Banie Mazurskie
Liczba ludności (2010) 177
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Żabin
Żabin
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Żabin
Żabin
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Żabin (niem. Gross Szabienen, , od 1931 r. Gross Schabienen, od 1938 r. Grosslautersee) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu giżyckiego. W 2010 roku liczyła 177 mieszkańców[1]. W skład sołectwa wchodzą wsie: Żabin, Stary Żabin i Żabin Graniczny. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Krzysztof Kuklewicz.

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, 23 km na wschód od Gołdapi i 9 km na północ od Bani Mazurskich. W pobliżu Żabina znajduje się Jezioro Żabińskie (45 ha), a także wzgórza: Kozia Góra (144 m n.p.m.) oraz Żabińska Góra (140 m n.p.m.).

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. Brak jest informacji o dacie jej założenia oraz areale; nie zachował się również przywilej lokacyjny. Można jednak przyjąć, że Żabin powstał w tym samym okresie, co okoliczne wsie, a więc w połowie XVI wieku (prawdopodobnie w latach 60.). Niedługo po roku 1565 wybudowano w Żabinie kościół; wieś była siedzibą parafii ewangelickiej.

Od pierwszej połowy XVIII wieku we wsi działała szkoła, natomiast w latach 1821–1825 istniało w Żabinie seminarium nauczycielskie. W maju 1939 roku wieś liczyła 53 mieszkańców.

Po II wojnie światowej we wsi założono ośrodek zdrowia.

Religia

W Żabinie znajduje się siedziba parafii rzymskokatolickiej. Wieś znajduje się także na terenie parafii greckokatolickiej w Baniach Mazurskich.

Zabytki

  • kościół pw. Narodzenia NMP, wraz z plebanią
  • cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym pochowani są żołnierze armii rosyjskiej
  • cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym pochowani są żołnierze armii niemieckiej
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku

Bibliografia

Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1971.
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Na nowo podali do druku Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba, Olsztyn 1991.
Wojewódzka Ewidencja Zabytków [12.11.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]

Przypisy

  1. łącznie Żabin, Stary Żabin, Żabin Graniczny