Adam Dziarkowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Adam Dziarkowski

Źródło: http://www.zsckr.net/
Data i miejsce urodzenia 1 kwietnia 1921 r.
Ligowo (powiat sierpecki)
Data i miejsce śmierci 25 sierpnia 2002 r.
Morąg
Zawód nauczyciel

Adam Dziarkowski - (ur. 1 kwietnia 1921 r. - 25 sierpnia 2002 r.) - nauczyciel, działacz społeczny.


Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 1 kwietnia 1921 r. w Ligowie w powiecie sierpeckim w rodzinie ziemiańskiej. W latach 1935-1939 uczył się w Gimnazjum w Skępem w powiecie lipnowskim. Już na początku okupacji, w 1939 roku wysiedlono jego rodzinę z ich majątku i zobowiązano do pracy na folwarku Niemców.

Po wojnie w 1945 roku podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie, a maturę zdał rok później w Liceum Ogólnokształcącym in. Stefana Żeromskiego w Toruniu.

Praca zawodowa

Po maturze w roku szkolnym 1946-47 rozpoczął pracę w oświacie zajmując kolejno następujące stanowiska:

 • kierownik Szkoły Podstawowej w Choczeniu, pow. Sierpc. 1946-47,
 • inspektor oświaty rolniczej w powiecie iławskim 1947-48,
 • kierownik Dwuletniej Szkoły Rolniczej w Babiętach k/Iławy, 1948-50,
 • kierownik średniej Szkoły Rolniczej w Kisielicach, pow. Iława, 1950-51.
 • nauczyciel w Zespole Techników Rolniczych w Karolwie k/Kętrzyna 1951-53,
 • nauczyciel w Technikum Rolniczym w Dobrocinie 1954-81, przekształconym w 1978 r. w Zespół Szkół Rolniczych.

W latach 1954-58 i 1973-81 pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Na emeryturę przeszedł w 1981 r., ale pracował w szkole na części etatu do 1991 r.

Najdłużej, bo 37 lat związany był ze szkołą w Dobrocinie. Pracując tu, w latach pięćdziesiątych skończył studia zaoczne na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

W pracy dydaktycznej specjalizował się w nauczaniu uprawy roli i roślin. W ramach współpracy szkoły z Instytutem Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa prowadził doświadczenia uprawowe, odmianowe i nawozowe i starał się z pozytywnym skutkiem zainteresować nimi uczniów.

Reprezentował przez wiele lat Radę Pedagogiczną szkoły w jej Komitecie Rodzicielskim. U uczniów, ich rodziców i współpracowników cieszył się wysokim, w pełni zasłużonym autorytetem a administracja szkolna lokowała go w grupie najwyżej ocenianych nauczycieli.

Praca społeczna

Po odwilży październikowej w 1956 r. angażował się w działalność społeczną w środowisku wiejskim. Przez kila lat przewodniczył Powiatowej Radzie Przysposobienia Rolniczego w Morągu. Obejmowała ona swym działaniem również powiaty pasłęcki, braniewski i olsztyński. Przewodniczył też przez 3 kadencje Radzie Nadzorczej (wówczas społecznie, bez wynagrodzenia) Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Małdytach, a przez dwie kadencje był członkiem Rady Wojewódzkiej Gminnych Spółdzielni „SCh" w Olsztynie.

Był też radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, a przez dwie kadencje - Gminnej Rady Narodowej w Małdytach. Działał również w ZNP pełniąc m.in. funkcję prezesa ogniska w szkole i członka Zarządu Powiatowego ZNP w Morągu.

Na stronie internetowej dobrocińskiej szkoły jej absolwentka dobrze znająca Adama Dziarkowskiego i jego rodzinę pisze o nim m.in.: „Z domu rodzinnego wyniósł poczucie patriotyzmu, uczciwości i tolerancji. Był po prostu dobrym, szlachetnym człowiekiem".

Odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1980,
 • Złoty Krzyż Zasługi, 1962,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1973,
 • Złota Honorowa Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur, 1972
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej, 1984,
 • Złota Odznaka ZNP,
 • Medal pamiątkowy Za Zasługi dla Oświaty Województwa Olsztyńskiego, 1981,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, 1980,
 • Odznaka Zasłużonego Działacza Ruch Spółdzielczego, 1982,
 • Odznaka Zasłużonym dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska". 1987

Bibliografia

 • zsckr.net
 • Karolewo wczoraj i dziś, Karolewo 1997, s. 89.

Hasło opracował Apolinary Zapisek.