Adam Szostkiewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Adam Szostkiewicz

Źródło: Archiwum Redakcji "5 plus x". Zdjęcie nadesłał Apolinary Zapisek
Źródło: Archiwum Redakcji "5 plus x".
Zdjęcie nadesłał Apolinary Zapisek
Data i miejsce urodzenia 18 XII 1905 r.
Żmigrod Nowy k. Jasła
Data i miejsce śmierci 27 II 1974 r.
Warszawa

Adam Szostkiewicz (ur. 18 XII 1905 r. w Żmigrodzie Nowym k. Jasła, zm. 27 II 1974 r. w Warszawie) – profesor, zootechnik, rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent III Gimnazjum w Krakowie i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1929 r.).

Praca

Pracował jako instruktor organizacji kółek rolniczych w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym we Lwowie, a następnie jako kierownik gospodarstw wysokogórskich w Czarnohorze, inspektor hodowli owiec i zagospodarowania pastwisk górskich w wojewódzkiej delegaturze Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Stanisławowie (1930-1936). Po wojnie organizował Wojewódzką Izbę Rolniczą w Katowicach oraz kierował wojewódzkim biurem rolnym przy Wojewódzkim Zarządzie Związku Samopomocy Chłopskiej (1946-1948). Pracował jako wykładowca hodowli zwierząt w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego (1948-1950). Wraz z całą uczelnią został przeniesiony do Olsztyna i zatrudniony na stanowisku profesora kontraktowego w Wyższej Szkole Rolniczej. Pełnił również funkcję dziekana Wydziału Zootechniki (1950), prorektora (1952-1954), a także rektora WSR w Olsztynie (1953 r.). Zorganizował Katedrę Hodowli Ogólnej Zwierząt Użytkowych na Wydziale Zootechniki. Kolejne lata pracy zawodowej spędził w Warszawie i pracował w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie (od 1954-1958), w Centralnym Komitecie Organizacyjnym Kółek Rolniczych w Warszawie (1958-1959). Pełnił także funkcje sekretarza generalnego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa (od 1959 r.) do czasu przejścia na emeryturę (1969 r.).

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Adam Szostkiewicz był jednym z organizatorów Akademickiego Związku Sportowego WSR, działaczem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Za swoją działalność otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia resortowe i regionalne.

Ciekawostki

Urodził się i wychował w rodzinie sędziego powiatowego Kazimierza i Marii (z domu Bilińska). Naukę łączył m.in. z pracą introligatora, magazyniera. W czasie wojny, do 1944 r., pracował jako robotnik w wytwórni środków do prania, potem inspektor w Izbie Rolniczej w Krakowie. w 1944 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym. Jedna z ulic Olsztyna nosi jego imię.

Bibliografia

Jan Chłosta, Ludzie godni pamięci. Warmińsko-mazurscy patroni olsztyńskich ulic, Olsztyn 1997.

Zobacz też

Adam Szostkiewicz [23.12.2013]
E-gazeta UWM [23.12.2013]