Albert Bartoszewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Albert Bartoszewicz

Data i miejsce urodzenia 2 sierpnia 1942 roku
Rajewszczyzna
Data śmierci 28 sierpnia 2001 roku
Zawód profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Albert Bartoszewicz (ur. 2 sierpnia 1942 r. w Rajewszczyźnie k. Nieświeża, zm. 28 sierpnia 2001 r.) – slawista, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor honoris causa Uniwersytetu w Kaliningradzie.

Życiorys

Syn Józefa i Aldony z domu Kondratowicz. Już w wieku 16 lat znał bardzo dobrze język rosyjski i białoruski, co wpłynęło na jego dalszą karierę naukową.

Szkoła i wykształcenie

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1964 roku.

Praca

Po studiach podjął pracę w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie. Lata 1965-1968 spędził w Opolu, gdzie pracował jako asystent i starszy asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej. W ostatnim roku pracy w Opolu obronił rozprawę doktorską pt. Sufiksalne formacje rzeczownikowe powstałe we współczesnym języku rosyjskim w latach II wojny światowej i powojennym okresie. Po obronie rozpoczął pracę jako adiunkt na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1972 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie książki Historia sufiksalnej odrzeczownikowej derywacji rzeczowników w języku rosyjskim.

W roku 1973 objął stanowisko docenta na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełnił również funkcję kierownika Zakładu Filologii Rosyjskiej i prodziekana Wydziału Filologicznego. Następnie objął stanowisko na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego, prodziekana Wydziału Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej. W 1977 roku został wybrany Dziekanem Wydziału. W 1981 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Z Olsztynem związał się w 1974 roku. Rozpoczął wówczas pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Powierzono mu stanowisko kierownika Katedry Słowiańszczyzny Wschodniej, a następnie kierownika Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego. W roku 1993 wybrano go dyrektorem Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zdobyta wiedza oraz uznanie dla jego dorobku naukowego sprawiły, że Bartoszewicz był cenionym autorytetem w kraju i zagranicą. Należał do różnych towarzystw, m.in. do Międzynarodowej Akademii Nauk Euro-Azji, Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych. Odbył również wiele podróży zagranicznych. W latach 1993–1999 był m.in. w Bratysławie, Mińsku, Moskwie, Witebsku, Kazaniu, Wilnie, Lwowie, Preszowie, Offenburgu, Budapeszcie, Szawle, Odessie. W ciągu swojej kariery naukowej opublikował ok. 150 prac, w tym 13 książek. Wypromował kilkaset prac magisterskich oraz wiele rozpraw doktorskich.

W 1984 roku Albert Bartoszewicz nawiązał kontakty z Uniwersytetem w Kaliningradzie. Za cały dorobek naukowy oraz wkład w utrzymywanie kontaktów polsko-rosyjskich pomiędzy Uniwersytetami Rada Naukowa Uniwersytetu w Kaliningradzie nadała profesorowi tytuł doktora honoris causa. Profesor Bartoszewicz zmarł 28 sierpnia 2001.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uhonorował Profesora Bartoszewicza, nadając jego imię i nazwisko Sali Posiedzeń Rady Wydziału Centrum Nauk Humanistycznych mieszczącego się przy ulicy K. Obitza 1.

Bibliografia

Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, red. S. Augusiewicz, J. Jasiński, T. Oracki, Olsztyn 2005, s. 310-313