Alicja Kosiedowska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Alicja Kosiedowska

Źródło: lidzbarkrolnicza.pl
Źródło: lidzbarkrolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 24 sierpnia 1945 r.
Targonie-Wity
Zawód nauczycielka przedmiotów humanistycznych
Źródło: lidzbark-rolnicza.pl

Alicja Kosiedowska, z domu Gąsowska - (ur. 24 sierpnia 1945 r.) - nauczycielka przedmiotów humanistycznych.


Biografia i działalność zawodowa

Urodziła się 24 sierpnia 1945 r. w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, we wsi Targonie-Wity, w powiecie zambrowskim, na Podlasiu. W tym samym roku rodzina jej osiedliła się na Mazurach, we wsi Cyprki, na skraju Puszczy Piskiej, w powiecie piskim. Od lat dziecięcych wykazywała duże zainteresowanie otaczającą przyrodą, historią i literaturą. Z domu rodzinnego wyniosła umiłowanie Ojczyzny i wrażliwość na wartości humanistyczne.


Jest absolwentką:

  • Powszechnej Szkoły Podstawowej w Bzurach (1952-1959),
  • Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Nidzicy (1964-1968),
  • filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1968-1973),
  • studiów podyplomowych w zakresie polonistyki na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1986).

Pracę zawodową na stanowisku nauczycielki języka polskiego rozpoczęła 1 września 1973 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim. Uczyła tego przedmiotu w Technikum Rolniczo-Łąkarskim, Zasadniczej Szkole Rolniczej, Wieczorowym Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących i Liceum Ekonomicznym.

Realizacja różnych programów nauczania tego przedmiotu przy bardzo zróżnicowanym, najczęściej słabym przygotowaniu młodzieży do nauki w szkołach ponadpodstawowych, powodowały dodatkowe trudności i konieczność zwiększonego wysiłku w pracy. Jeden z jej uczniów, absolwent Technikum Rolniczo Łąkarskiego z 1979 r. Andrzej Łachacz, a obecnie prof. zwyczajny na UWM w Olsztynie, w swoich szkolnych wspomnieniach pisze min. o niej: Alicja Kosiedowska - dobra, wyrozumiała i bardzo cierpliwa nauczycielka języka polskiego".

Będąc przez 12 lat jej bezpośrednim przełożonym, mogę stwierdzić, że była zawsze merytorycznie i metodycznie do zajęć dydaktycznych bardzo starannie przygotowana. Dysponowała też rozległą wiedzą humanistyczną, dotyczącą nie tylko nauczanego przedmiotu. Jej uczniowie, zdający język polski, obowiązkowy na egzaminach dojrzałości, nie mieli z tym przedmiotem większych trudności. Chętnie służyła radą i pomocą uczniom, którzy podejmowali próby młodzieńczej twórczości pisarskiej. Niektórzy jej absolwenci kończyli studia polonistyczne, co w tego typu szkołach, ukierunkowanych na kształcenie zawodowe było zjawiskiem raczej rzadkim.

W trakcie swojej pracy była lubianą i wysoko cenioną wychowawczynią kilku klas w całym cyklu ich procesu dydaktyczno - wychowawczego w szkole.

Na emeryturę przeszła w 1997 r., a na części etatu pracowała jeszcze do 2000 r. i była najdłużej pracującą w tej szkole polonistką.

Próby twórczości poetyckiej

Próby tworzenia własnych utworów poetyckich Alicja Kosiedowska podjęła podczas pracy w Zespole Szkół Rolniczych. Pierwsze z nich ukazały się w miejscowym Kurierze Lidzbarskim w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a niektóre były po raz pierwszy publikowane (w 1997 r.) w Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Lidzbarku Warmińskim, a w 2014 r . na portalu lidzbark-rolnicza.pl. Były też drukowane w kwartalniku wydawanym przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie "5 plus X" (nr 4/2015 s. 26, nr 1/2016 s.24 i nr 2/2016 / 2/2016 s.24).

W drugiej połowie 2016 r. wydała tomik "Okruchy życia. Wybór wierszy", zawierający około 130 krótkich utworów poetyckich. Wiele z tych wierszy, zwłaszcza te o charakterze filozoficznym, skłania czytelnika do refleksji i zadumy nad istotą życia, pomaga zrozumieć zawiłości ludzkiej egzystencji i uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Czytelnicy wysoko oceniają ich wartości artystyczne i etyczno-moralne.

Rodzina i zainteresowania

Wkrótce po rozpoczęciu pracy zawodowej zawarła związek małżeński z Henrykiem Kosiedowskim (1935 r.), pracującym w tej szkole nauczycielem przedmiotów zawodowych. Ich córka Małgorzata Kalinowska (1975 r.) jest nauczycielką biologii w Świeciu. Druga córka, Katarzyna Tomczyk (1980 r.) jest radcą prawnym w Bydgoszczy, zaś syn Marcin (1980 r.) mieszka i pracuje jako grafik komputerowy w Londynie.

Od najmłodszych lat z zamiłowaniem śledzi świat roślin i zwierząt, ogląda filmy przyrodnicze i podróżnicze, czyta reportaże, pamiętniki, dzienniki i biografie sławnych ludzi. Obecnie wraz z mężem mieszka w Świeciu.

Bibliografia

  1. https://lidzbarkrolnicza.pl/ludzie/nauczyciele/alicja-kosiedowska-nauczycielka-naszej-szkoly-w-latach-1973-2000/
  2. https://lidzbarkrolnicza.pl/aktualnosci/2170-2/
  3. Alicja Kicowska, Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1945-1989, ART Olsztyn 1998 s. 172.


Hasło opracował Apolinary Zapisek