Alojzy Świątek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Alojzy Świątek

Źródło: Archiwum Redakcji "5 plus x". Zdjęcie nadesłał Apolinary Zapisek
Źródło: Archiwum Redakcji "5 plus x".
Zdjęcie nadesłał Apolinary Zapisek
Data i miejsce urodzenia 5 VI 1908 r.
Załucze, woj. lubelskie
Data i miejsce śmierci 27 III 1980 r.
Warszawa
Miejsce spoczynku cmentarz komunalny Północny w Warszawie

Alojzy Świątek (ur. 5 VI 1908 r. w Załuczach, zm. 27 III 1980 r. w Warszawie) – profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, inżynier rolnik.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi i Politechniki Lwowskiej (1932 r. inżynier rolnik). Studiował także 1932–1933 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1932-1933) oraz odbywał staże i praktyki w Austrii, Szwajcarii i Niemczech (do 1937 r.).

Praca

Pracę rozpoczął jako kierownik serowni szkolnej Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego (PWSGW) w Cieszynie (1937-1939). Podczas okupacji niemieckiej pracował jako nauczyciel w szkole rolniczej w Białokrynicy, kierownik magazynu jajczarskiego w Warszawie, nauczyciel i kierownik szkolnej mleczarni w Rzeszowie. Po zakończeniu II wojny światowej był referentem przemysłu mleczarskiego w urzędach wojewódzkich w Rzeszowie i Katowicach, a następnie wykładowcą w PWSGW w Cieszynie (od 1946 r.). Pełnił obowiązki dziekana Wydziału Mleczarskiego. W 1950 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Mleczarskiego (1950–1951), prorektora (1951–1954) i rektora (1954–1958) Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Zorganizował także od podstaw Katedrę Technologii Mleczarstwa. W czerwcu 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym. W 1958 r. rozpoczął pracę w Instytucie Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie, dwa lata później został jego dyrektorem (1960-1968). Do czasu przejścia na emeryturę (1973 r.) kierował pracownią mikrobiologiczną. Interesował się głównie zagadnieniami z zakresu serowarstwa. Był autorem bądź współautorem między innymi ośmiu patentów oraz 31 opracowań naukowych.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Alojzy Świątek był członkiem Komitetu Chemii i Technologii Żywności Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Rady Nadzorczej Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Za swoją działalność otrzymał m. in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego oraz „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Ciekawostki

Był synem Jana i Teodory Szpak.

Bibliografia

Jan Kisza, Bogusław Staniewski: Świątek Alojzy [w:] Słownik biograficzny techników polskich. T. XXI. Warszawa: 2010.

Zobacz też

wikipedia.org, Alojzy Świątek [data dostępu 29 XII 2013]
cyclopaedia.net, Alojzy Świątek [data dostępu 29 XII 2013]