Andrzej Olubiński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Andrzej Olubiński

Data i miejsce urodzenia 24 lutego 1950 r.
Inowrocław

Andrzej Olubiński (ur. 24 lutego 1950 r. w Inowrocławiu) – profesor, pedagog społeczny.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1973 r.). Stopień doktora uzyskał w 1978 r., a doktora habilitowanego w 1987 r. Tytuł profesora otrzymał w 1995 r.

Praca

Pracę zawodową rozpoczął na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w charakterze asystenta-stażysty (1973–1974). Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej, pracując jako: asystent (1975–1976), starszy asystent (1977–1978), adiunkt (1978–1987), docent (1988–1990), profesor nadzwyczajny (1990–1995). Od 1999 r. jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Pedagogiki Opieki i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2005 r. Katedry Pedagogiki Opiekuńczej, wchodzącej w skład Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aktualnie jest prodziekanem ds. nauki tego wydziału.

Jest autorem około 200 prac naukowych, w tym prac zwartych: Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia (1991), Konflikty rodzice-dzieci. Dramat czy szansa? (1992), Ericha Fromma koncepcja życia po ludzku (1994), Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne(2004).

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Jest założycielem i prezesem Toruńskiej Fundacji Edukacyjnej, założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma "Wychowanie na co dzień", a także członkiem zespołu redakcyjnego Wydawnictwa "Akapit".

Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej we Włocławku oraz organizatorem i dziekanem Wydziału Pedagogiki i Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Ciekawostki

Jest miłośnikiem sportu, przede wszystkim piłki nożnej, tenisa, koszykówki, pływania, turystyki pieszej i rowerowej.

Bibliografia

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oprac. Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Danuta Jemiołkowska, Barbara Stolarczyk, Olsztyn 2004, s. 102-103.

Zobacz też

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [29.12.2013]
m.olsztyn.gazeta.pl [29.12.2013]