Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Logo WNS UWM w Olsztynie. Źródło: www.wns.uwm.edu.pl [27.05.2014]
Logo WNS UWM w Olsztynie. Źródło: www.wns.uwm.edu.pl [27.05.2014]
Data założenia: 01.09.1999
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 14

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM.

Historia

Początki Wydziału Nauk Społecznych w strukturze UWM w Olsztynie sięgają 1999 roku. Wtedy to, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, stał się jednym z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który rozpoczął działalność 1 września 1999 roku. Został utworzony z trzech różnych podmiotów organizacyjnych:

Na mocy Uchwały Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na Wydział Nauk Społecznych i Sztuki. W skład nowego wydziału weszły wszystkie jednostki byłego Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego oraz Katedra Socjologii i Instytut Nauk Politycznych, które wcześniej były w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych.

Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie 24 czerwca 2008 roku zmieniła się nazwa Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na Wydział Nauk Społecznych.

Struktura Wydziału

W skład Wydziału w roku akademickim 2013/14 wchodzi 1 instytut i 12 katedr:

 • Instytut Nauk Politycznych
 • Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji
 • Katedra Socjologii
 • Katedra Unesco
 • Katedra Wczesnej Edukacji
 • Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
 • Katedra Teorii Wychowania
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

Osiągnięcia

Wydział Nauk Społecznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: pedagogika i nauki o polityce oraz doktora habilitowanego z zakresu pedagogiki.

Oferta kształcenia

Kierunek PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika szkolna z animacja kulturalną

Studia drugiego stopnia – magisterskie

 • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • Wczesna edukacja
 • Edukacja dorosłych z gerontologią
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Menadżer Kultury
 • Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością
 • Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Resocjalizacja

Kierunek POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

 • Politologia

Studia drugiego stopnia – magisterskie

 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Marketing polityczny i media
 • Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
 • Samorząd terytorialny

Kierunek PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

 • Praca socjalna

Kierunek SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

 • Socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych
 • Socjologia nowych mediów
 • Socjologia interakcji rodzinnych
 • Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

 • Bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci

Do grona absolwentów należą m.in:

 • Iwona Arent – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Robert Biedroń – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marcin Kapłon - z-ca dyrektora Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
 • Krzysztof Kaszubski – dziennikarz Radia Olsztyn
 • Kamil Musielak – doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wojciech Chromy – dziennikarz Radia Olsztyn
 • Krzysztof Kempisty – dziennikarz Polsat Biznes
 • Izabela Sadowska – dyrektor biura Senatora RP Ryszarda Góreckiego
 • Jarosław Szunejko – radny miasta Olsztyn
 • Łukasz Szurmiński – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
 • Michał d'Obyrn – dziennikarz Radia Olsztyn
 • Grzegorz Szczęsnowicz – naczelnik wydziału Straży Miejskiej w Olsztynie
 • Przemysław Nowak – pełnomocnik Europy Plus w województwie warmińsko-mazurskim

Ludzie związani z Wydziałem

Ciekawostki

Od 2 kwietnia 2014 r. istnieje Stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Małgorzaty Suświłło, prof. UWM oraz dr Anny Leszczyńskiej-Rejchert z Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UWM (opiekun Koła Naukowego Geragogów, członek zespołu do spraw opracowywania wojewódzkiego programu zatytułowanego „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, powołanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa).

Bibliografia

wns.uwm.edu.pl [27.05.2014]
uwm.edu.pl [27.05.2014]
bip.uwm.edu.pl 27.06.2014]