Barbara Bąkowska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Barbara Bąkowska

Źródło: Archiwum rodzinne Barbary Bąkowskiej
Źródło: Archiwum rodzinne Barbary Bąkowskiej
Data i miejsce urodzenia 19 października 1938 r.
Warszawa
Zawód nauczycielka

Barbara Bąkowska - (ur. 19 października 1938 r.) - nauczycielka, działaczka ZHP.

Biografia i działalność zawodowa

Urodziła się 19 października 1938 r. w Warszawie w rodzinie robotniczej.

Jest absolwentką:

  • Technikum Drobnego Inwentarza w Chiliczkach koło Piaseczna (1956),
  • Wydziału Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1966).
  • Uczestniczyła też w specjalistycznych kursach dla nauczycieli prowadzonych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Szkolnictwa Rolniczego w Brwinowie - Pszczelinie.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1956 roku bezpośrednio po maturze, na stanowisku nauczycielki zawodu w Technikum Rolniczym w Dobrocinie. W latach sześćdziesiątych podjęła studia zaoczne i wraz z ich postępem przeszła stopniowo na stanowisko nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących. Nauczała geografii, historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie. W pracy pozalekcyjnej prowadziła uczniowskie koło historyczne. Opiekowała się też grupą dziewcząt w internacie.

Jej praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza była oceniana przez dyrekcję szkoły i nadzór pedagogiczny jako wyróżniająca.

Na emeryturę przeszła w 1986 roku, a na części etatu pracowała jeszcze do 1991 roku.

Działalność w ZHP

Była związana z harcerskim ruchem młodzieżowym, w którym działała jako opiekunka drużyny ZHP zdobywając kolejne stopnie instruktorskie, aż do harcmistrza. W szkole funkcjonowała drużyna ZHP nosząca imię Jana Hedrycha (1904-1958), pracującego w tej szkole w latach 1953-1958. Był on w latach 1928-1932 nauczycielem polskiej szkoły i działaczem ZHP w byłych Prusach Wschodnich, a w czasie wojny więźniem obozu koncentracyjnego. W pierwszych latach swojej pracy w Dobrocinie jako młodsza koleżanka współpracowała z nim i wysoko ceniła jego zaangażowanie w pracę, a także patriotyczną i humanistyczną postawę.

Była członkiem Komendy Hufca ZHP w Morągu. W latach 1966-1973 uczestniczyła w Operacji Frombork 1001 przez cały czas jej trwania. Pełniła też funkcję zastępcy komendanta obozu harcerskiego olsztyńskiej Chorągwi ZHP w Swietłogorsku w Obwodzie Kaliningradzkim w ZSRR, a także była opiekunką harcerskich obozów wędrownych.


Odznaczenia

  • Złoty Krzyż Zasługi, 1977,
  • Medal 40-leca Polski Ludowej, 1984 ,
  • Odznaka Zasłużonym da Warmii i Mazur,
  • Złoty krzyż „Za Zasługi dla ZHP"
  • Tytuł „Honorowy Obywatel Fromborka", 1973
  • Otrzymała też Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Bibliografia

  1. Alicja Daniela Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989), Olsztyn 2009, s. 67-68.

Hasło opracował Apolinary Zapisek.