Bolesław Dąbrowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Bolesław Dąbrowski

Źródło: Archiwum redakcji "5 plus x". Zdjęcie nadesłał Apolinary Zapisek
Źródło: Archiwum redakcji "5 plus x".
Zdjęcie nadesłał Apolinary Zapisek
Data i miejsce urodzenia 11 XII 1911 r.
Klińce
Data i miejsce śmierci 13 XII 1997 r.
Olsztyn

Bolesław Dąbrowski (ur. 11 XII 1911 r. w Klińcach, zm. 13 XII 1997 r. w Olsztynie) – profesor i rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, specjalista ekonomiki rolnictwa.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent gimnazjum w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1936 r.).

Praca

Przed wybuchem II wojny światowej pracował w Brasławiu jako organizator i kierownik gospodarstwa rybackiego. W czasie wojny był zatrudniony w wylęgarni ryb w Białej Wace (1939-1941), w gospodarstwie rybackim na Litwie (1941-1942) i w Zasadniczej Szkole Rybackiej w Tatarze k. Rawy Mazowieckiej (1942-1945). W 1945 r. podjął pracę, początkowo jako naczelnik Wydziału Rybackiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, potem jako organizator spółdzielni pracy i sklepów spożywczych w Olsztynie oraz kierownik oddziału olsztyńskiego Centrali Rybnej (1947-1949), kierownik Oddziału Gospodarki Rybnej Centralnego Zarządu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie (1949-1951). Od 1951 r. pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Rybackim (był jego współorganizatorem) Wyższej Szkoły Rolniczej, później Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zatrudniony był kolejno na stanowisku docenta (1955 r.), profesora nadzwyczajnego (1964 r.) oraz profesora zwyczajnego (1976 r.). Był autorem 70 prac naukowych, prowadził wykłady z ekonomiki rybactwa i organizacji przedsiębiorstw rybackich. Pełnił funkcję prodziekana (1960-1962) i dziekana (1962-1965) Wydziału Rybackiego, a także rektora WSR (1965-1968). Pracował również na stanowisku dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (1968-1977).

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Bolesław Dąbrowski był członkiem wielu towarzystw i instytucji naukowych, a także członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki przy Radzie Ministrów. Za swoją działalność otrzymał m.in. Order Sztandaru Pracy I klasy, Krzyż Oficerski i Kawalerski Order Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Ciekawostki

Urodził się i wychował w rodzinie lekarza weterynarii. Jego żona, Wanda Dąbrowska z Petrusewiczów, organizowała polskie bibliotekarstwo w Olsztynie po II wojnie światowej. Przeszedł na emeryturę w grudniu 1981 r.

Bibliografia

wikipedia.org [29 XII 2013]
nauka-polska.pl [29 XII 2013]