Cieszęta

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Cieszęta

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
Gmina Pieniężno
Liczba ludności (2010) 113
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Cieszęta
Cieszęta
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Cieszęta
Cieszęta
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Cieszęta (niem. Sonnenfeld, dawniej Cieszęty) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno. Miejscowość w 2010 roku liczyła 113 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie: Cieszęta i Pieniężno Drugie. Funkcję sołtysa sprawuje Monika Chociej[1].

Położenie

Wieś położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 507, około 6 km na południe od Pieniężna.

Dzieje miejscowości

Pierwsza wzmianka o wsi Cieszęta pochodzi z 1326 roku. Cieszęta założone na prawie chełmińskim stanowiły jednocześnie wielką własność ziemską, a w XVIII wieku były wsią królewską. Zasadźcą wsi był Mikołaj Schonewald, syn Bernarda Schonewalda zasadźcy Radziejewa[2].

W 1954 roku w wyniku przeprowadzonej reformy administarcyjnej istniejące w powiatach gminy zastąpiono gromadami[3]. Cieszęta stały się częścią gromady Henrykowo, którą zlikwidowano w 1959 roku, a wieś i PGR Cieszęta włączono do gromady Pieniężno[2]. W 1972 roku dokonano kolejnej reformy administracyjnej, która przywracała podział państwa na gminy[4]. Na mocy uchwały z 1972 roku[5] obszar sołectwa Cieszęta włączono do gminy Pieniężno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego[6].

W 1997 roku na podstawie Zarządzenia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów[7] zmieniono nazwę wsi z Cieszęty na Cieszęta.

Liczba mieszkańców wsi w poszczególnych latach:

  • 1820 r. - 115 osób
  • 1939 r. - 140 osób
  • 2008 r. - 113 osób

Zabytki

Przyroda

Wieś znajduje się nieopodal rezerwatu przyrody Dolina rzeki Wałszy.

Przypisy

  1. BIP Urzędu Gminy Pieniężno
  2. 2,0 2,1 Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
  3. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  4. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  5. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.
  6. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  7. M.P. 1996, nr 79, poz. 714, Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
M.P. 1996, nr 79, poz. 714, Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Olsztyn 1972.
Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
Bank Danych Lokalnych GUS [09.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Pieniężno [09.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]