Działdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Działdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja pierwszego roku akdemickiego w DUTW, źródło:strona uniwersytetu [20.06.2014]
Inauguracja pierwszego roku akdemickiego w DUTW, źródło:strona uniwersytetu [20.06.2014]
Data założenia: 13.05.2005
Poziom szkoły: uczelnia publiczna/stowarzyszenie
Adres: 13-200 Działdowo ul. Polna 11a

Działdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – placówka edukacyjna dla osób starszych prowadzona pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. DUTW działa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie.

Historia

13 maja 2005 roku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia UTW w Działdowie. Uczestniczyli w nim Jadwiga Trzcińska, Bożena Graszk, Ireneusz Tyburski i Tadeusz Romsicki. 8 lipca 2005 roku podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy dotyczącej działalności UTW w Działdowie przy Działdowskiej Agencji Rozwoju. Uczestnikami porozumienia byli:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie od chwili założenia działa pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Cele działalności

Do szczegółowych celów DUTW należy:

 • Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego
 • Rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych
 • Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, wykluczonych i niepełnosprawnych
 • Upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu upowszechnienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych
 • Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
 • Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych, wykluczonych i niepełnosprawnych
 • Podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych
 • Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących pomocy
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Wspieranie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Rozwój turystyki i krajoznawstwa
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Władze

Zarząd UTW w Działdowie tworzą:

 • Jerzy Giezek - prezes UTW
 • Antoni Furtak - I wiceprezes
 • Marian Odachowski - II wiceprezes
 • Janina Zyznowska - sekretarz
 • Zenobia Bartnicka - skarbnik
 • Jerzy Dąbrowski - członek zarządu
 • Wiesława Chojnacka - członek zarządu
 • Jadwiga Smółka - członek zarządu
 • Agnieszka Smolicz-Pytli - członek zarządu
 • Henryk Świątkowski - członek zarządu

W ramach DUTW działa Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Rada Programowa jako Organ doradczy Zarządu.

Sekcje

DUTW prowadzi lektoraty, kursy komputerowe oraz następujące sekcje:

 • Literacką, Dyskusyjny Klub Książki
 • Gimnastyczną, Turnusy Rehabilitacyjne
 • Turystyczną, Nordic Walking
 • Plastyczną, Robót Ręcznych
 • Chór CANTIAMO
 • Zielarską i Medycyny Naturalnej
 • Pływacką "Delfin"
 • Wolontariat Caritasu, Wzajemnej pomocy
 • Brydżową, Klub Miłośników Teatru, Opery i Operetki
 • Taneczną - zumba

Słuchacze

W lutym 2012 r. słuchaczami DUTW było 264 członków.

Bibliografia

Działdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku [20.06.2014] oswiata.sanepid.olsztyn.pl [20.06.2014]