Erazm Michał Działyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Erazm Michał Działyński

Data śmierci po 1657 r.

Erazm Michał Działyński (zm. po 1657 r.) – biskup sufragan warmiński, biskup kamieniecki, sekretarz królewski.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Działyński pełne wykształcenie zdobył w Rzymie.

Działalność

W 1612 r. został wybrany na kanonika warmińskiego. We Fromborku zamieszkał po powrocie z Rzymu w 1615 r. W 1621 r. otrzymał stanowisko współadministratora diecezji. Miał pomagać królewiczowi - Janowi Albertowi Wazie. W tej posłudze pomagali mu Jakub Wierzbięta Boruchowski - archidiakon warszawski i Paweł Piasecki - kanonik warmiński. W 1622 r. Działyński dokonał generalnej wizytacji diecezji. W 1623 r. zwołał synod w Dobrym Mieście. W latach 1624-1633 Działyński był sufraganem warmińskim z tytułem biskupa hipponeńskiego. W tym czasie m.in. odnowił przywilej lokacyjny Piotraszewa i dokonał uroczystej konsekracji kościoła pw. Świętego Krzyża w Olsztynie (1631 r.). W 1635 r. Działyński otrzymał posadę opata mogilskiego i kanonika krakowskiego. W 1646 r. mianowano go biskupem kamienieckim. Ostatecznie zrezygnował z kanonii warmińskiej.
W trakcie ataku Szwedów (XVII w.) wraz z całą kapitułą opuścił Warmię. W 1693 r. ufundował w katedrze fromborskiej marmurowy ołtarz.

Bibliografia

Oracki Tadeusz,Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku, Olsztyn 1983, 349 ss.