Euroregion Niemen

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Euroregion Niemen
EN.jpg
logo Euroregionu Niemen
Przedmiot działalności: współpraca regionów
Adres: ul. Wesoła 22

16-400 Suwałki

E-mail: biuro@niemen.org.pl
Telefon: +48 (87) 565 36 71
Strona internetowa: http://www.niemen.org.pl/

Euroregion Niemen – euroregion utworzony 6 czerwca 1997 roku na zasadzie trójstronnego porozumienia między Polską, Litwą oraz Białorusią. Powstał w celu współpracy regionów, intensyfikacji kontaktów społecznych, gospodarczych i politycznych. Obszary te łączy wspólne dziedzictwo geograficzne, historyczne, kulturowe oraz podobna tradycja.

Informacje ogólne

Stowarzyszenie jest częścią Związku Transgranicznego EN po stronie polskiej, posiadającą osobowość prawną. Swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar Euroregionu Niemen. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie RP, która na mocy uchwały właściwych organów wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Euroregion Niemen po stronie polskiej to samorządy rejonu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które wyraziły chęć przystąpienia.

Struktura organizacji

W ramach Euroregionu Niemen istnieje pięć grup roboczych:

 • Grupa Gospodarcza
 • Grupa Turystyczna
 • Grupa ds. Ochrony Środowiska
 • Grupa ds. Spraw Społecznych
 • Grupa ds. Gospodarki Przestrzennej

Znaczenie dla regionu

Euroregion Niemen w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje:

Priorytetowe dziedziny działalności Euroregionu obejmują:

1. Rozwój gospodarczy:

 • poprawa lokalnej sytuacji gospodarczej poprzez utworzenie Stowarzyszenia Izb Gospodarczych ERN, zintegrowanej bazy danych biznesowych, wolnych obszarów celnych czy stref ekonomicznych,
 • organizacja targów i wystaw, spotkań biznesowych, stałych ekspozycji narodowych,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • utworzenie punktów konsultacyjnych ds. opracowania strategii rozwojowych.

2. Rozwój turystyki:

 • odbudowa i zagospodarowanie Kanału Augustowskiego
 • zagospodarowanie turystyczne Wielkich Jezior Mazurskich oraz budowa szlaku wodnego od Wigier do Morza Bałtyckiego (Kanał Mazurski)
 • wytyczenie systemu turystycznych szlaków transgranicznych kajakowych, rowerowych i pieszych,
 • utworzenie centrum Informacji Turystycznej Euroregionu oraz punktów informacyjnych na przejściach granicznych

3. Szkolenia, edukacja i rynek pracy:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami (samorządami, organizacjami, instytucjami)
 • utworzenie Instytutu Demokracji Lokalnej Euroregionu
 • utworzenie Centrum Koordynacji Przestrzennej "Niemen"

4. Ochronę środowiska:

 • ochrona zlewni rzeki Niemen
 • budowa oczyszczalni
 • gospodarka odpadami
 • utworzenie transgranicznych obszarów chronionych
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

5. Rozwój kultury i spraw socjalnych:

 • prezentacje i upowszechnienie dokonań artystycznych w różnych dziedzinach twórczości
 • organizacja festiwali kultury pogranicza
 • opracowywanie wspólnych wydawnictw (mapy, albumy poświęcone pomnikom pamięci narodowej, zabytkom itp.)

6. Rozwój transportu:

 • poprawa infrastruktury sieci drogowej i kolejowej
 • budowa i rozbudowa przejść granicznych
 • rozbudowa transgranicznych sieci energetycznych

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Euroregion Niemen
ul. Wesoła 22
16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 565 36 71

Bibliografia

niemen.org.pl [20.02.2015]
pl.wikipedia.org {20.02.2015]