Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary Malewskiej w Dywitach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary Malewskiej w Dywitach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity
Patron: Maria Zientara Malewska


Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary Malewskiej w Dywitach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Dywitach, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Dywitach, do którego należy również szkoła podstawowa. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Ewa Romanowska.

Historia

Gimnazjum utworzono w 1999 r., w związku z reformą szkolnictwa. Jego pierwszym dyrektorem była Sabina Robak. 14 października 2013 r. szkole wręczono sztandar oraz nadano jej imię Marii Zientary Malewskiej.

Od 2007 placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół w Dywitach.

Działalność

W Gimnazjum uczy się aktualnie 220 uczniów w dziewięciu klasach. Do jego obwodu należą Dywity, Kieźliny, Różnowo, Spręcowo, Sętal, Bukwałd, Barkweda, Brąswałd, Ługwałd, Dąbrówka Wielka, Wadąg i Myki. Pracuje w nim 23 nauczycieli. Młodzież ma możliwość uczenia się języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także rozwijania swoich zainteresowań.

W szkole działa Stowarzyszenie "Nasze Dzieci", szkolne koło wolontariatu oraz harcerstwo. Od 2010 r., w ramach współpracy partnerskiej ze szkołą Marienschule Schwagstorf w powiecie Osnabrück, gimnazjaliści mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • Ewa Romanowska – dyrektor Zespołu Szkół w Dywitach, język polski
 • Mirosława Klejna – wicedyrektor ds. gimnazjum, język polski
 • Marzena Bielecka – pedagog szkolny
 • Zofia Bronowicka – świetlica, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
 • Janina Ciemięga – chemia, matematyka
 • Dariusz Dadun – wychowanie fizyczne
 • Alicja Długokęcka – geografia
 • Joanna Emilian – język niemiecki
 • Magdalena Gajewska – język polski
 • Mariola Grzegorczyk – plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Juszczyńska – język niemiecki
 • Michał Karwowski – matematyka, informatyka
 • Mirosława Klejna – język polski
 • Izabela Kozłowska – język angielski, historia
 • Anna Lewońko – wychowanie fizyczne
 • Justyna Łukaszuk – religia
 • ks. Piotr Matwiejczuk – religia
 • Aneta Maszczak – biologia
 • Martyna Mierzejewska – język angielski
 • Astrid Nowicka – język niemiecki, biologia
 • Piotr Pochlid – historia
 • Alicja Poniewozik – język polski
 • Teresa Rukowicz – geografia, biologia
 • Krzysztof Sieradzki – wychowanie fizyczne
 • Henryk Tołoczko – fizyka, informatyka
 • Adam Wachowiec – język angielski
 • Krzysztof Wądołowski – wychowanie do życia w rodzinie
 • Joanna Wilczek – matematyka
 • Joanna Żach – religia

Osiągnięcia

Gimnazjum może poszczycić się tytułem "Szkoły Odkrywców Talentów" oraz "Certyfikatem Zielonej Flagi".

Od kilku lat realizuje projekty edukacyjne – obecnie m.in. "Akademię Wysokich Lotów", a wcześniej "Za rękę z Einsteinem" czy "Rozwój przez kompetencje", pozyskując przy tym sprzęt multimedialny, wykorzystywany później na lekcjach.

Wśród uczniów odnajdujemy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wielu uczniów osiąga również wysokie lokaty na zawodach sportowych oraz w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.

Wśród wartych przywołania osiągnięć na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, odnajdujemy:

 • Maciej Hermanowicz, klasa II, finalista międzynarodowego konkursu "Czerwony Pojazd Rusza na Marsa" (Red Rover Goes to Mars) (2000/2001)
 • Maciej Hermanowicz, klasa II, "Gimnazjalistą roku 2001" w Ogólnopolskim Teleturnieju "Trójka na 6" (2000/2001)
 • Barbara Tołścik, klasa III, wicemistrzyni Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (2003/2004)
 • Piotr Marciniuk, klasa II, III miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (2005/2006)
 • Piotr Skóra, klasa III, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tęcza" (2005/2006)
 • Klaudia Ślusarczyk, klasa II, II miejsce w Ogólnopolskim Turniej Tańca Nowoczesnego (2007/2008)
 • Artur Chmielecki, III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym "PANDA 2011" (2010/2011)
 • Jacek Barbachowski, II miejsce w XIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Tenisie Stołowym (2012/2013)
 • zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, II miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych – "Płośnickie Lato Teatralne" (2013/2014)

Ciekawostki

Od września 2013 r. w Gimnazjum uczniowie realizują projekt pt. "Polsko–Szwajcarski Program Prawidłowego Żywienia i Aktywności Fizycznej".

W Gimnazjum funkcjonuje klasa dwujęzyczna, w której niektóre zagadnienia na lekcjach prowadzone są w języku angielskim.

Bibliografia

gimdywity.neostrada.pl[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]
bip.warmia.mazury.pl[15.11.2014]