Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Łukpi 15, 12-200 Pisz


Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Łupkach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach. Dyrektorem Ośrodka jest Ewa Ryzińska.

Działalność

Gimnazjum przeznaczone jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest oddział klasowy. Liczba uczniów w oddziale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16. Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim, kończą proces edukacyjny egzaminem państwowym klas trzecich. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Wychowankowie z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym kształcą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych (od 2 do 4 osób).

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone zarówno na terenie jak i poza terenem Ośrodka. Taka forma pracy umożliwia uczniom bezpośrednie poznanie przedmiotów i zjawisk w naturalnych warunkach. Wychowankowie obserwują także odpowiednie zachowania przystosowawcze, kształtują nawyki i umiejętności niezbędne do codziennego życia oraz pracy.

Bibliografia

SOSW Łupki [14.11.2014]