Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

Budynek Ośrodka. Fot. I. Kałęka. Źródło: www.soswlupki.powiat.pisz.pl
Budynek Ośrodka. Fot. I. Kałęka. Źródło: www.soswlupki.powiat.pisz.pl
Data założenia: 1977 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Łupki 15,12-200 Pisz
Patron: dr Władysław Klementowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Łupkach.Dyrektorem Ośrodka jest Ewa Elżbieta Ryzińska.

Historia

W 1977 r. utworzono Państwowy Zakład Wychowawczy w Łupkach. Dyrektorem placówki został Jerzy Mieczkowski. W 1984 r. Zakład zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 9 kwietnia 1985 r. w Ośrodku wybuchł pożar, w wyniku którego placówka zawiesiła swoją działalność. Praca Ośrodka została wznowiona w 1990 r.

W 1994 r. w Specjalnym Ośrodku powstała sekcja Stowarzyszenia Sportowego Olimpiad Specjalnych Polski, a w 1999 r. Ośrodek objęty został patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

W 2009 r. Ośrodkowi nadano imię dr. Władysława Klementowskiego.

Działalność

Ośrodek jest placówką publiczną świadczącą usługi oświatowe uczniom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzicom i środowisku. Placówka zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad osobami z: niepełnosprawnością intelektualną (upośledzenie umysłowe różnego stopnia) oraz sprzężoną (upośledzenie umysłowe wraz z niepełnosprawnością ruchową).

W skład Specjalnego Ośrodka wchodzi:

Formy pracy:

 • zajęcia w klasach szkolnych – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • zajęcia rewalidacyjne – dodatkowe indywidualne zajęcia dla wszystkich uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, wykorzystujące nowoczesne metody terapeutyczne i edukacyjne, mające na celu kompensowanie trudności i deficytów rozwojowych

Metody terapeutyczne stosowane w Ośrodku:

 • hipoterapia
 • EEG Biofeedback
 • terapia logopedyczna
 • terapia taktylna
 • integracja sensoryczna
 • stymulacja polisensoryczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia sportowe
 • teatralne

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Sportowe Olimpiad Specjalnych Polski, które oferuje członkom i zawodnikom zajęcia na pływalni, zajęcia z jazdy konnej, bocce i gimnastyki sportowej oraz przygotowanie do udziału z tych dyscyplin w zawodach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich.

Kadra pedagogiczna

 • chemia, funkcjonowanie w środowisku - Andrzej Kotlarski
 • fizyka - Justyna Nowosielska-Chmielewska
 • geografia, zajęcia artystyczne - Ewa Ryzińska
 • hipoterapia - Dorota Mieczkowska
 • historia, wos - Monika Woźniak
 • informatyka - Justyna Siemion
 • j. angielski - Halina Choroś
 • j. niemiecki - Mariola Mierkowska
 • j. polski - Mariola Mierkowska, Justyna Siemion
 • logopeda - Honorata Krasniuk, Dorota Pieńkowska
 • matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa - Hanna Chrzanowska
 • muzyka, plastyka, technika, edukacja prozdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie - Bożena Szymańska
 • pedagog, przyroda - Aneta Rainko
 • religia, wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe - Anna Maria Andrzejczyk
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy - Marianna Barbara Kapelańska, Małgorzata Ostrowska, Agnieszka Osińska
 • wychowanie fizyczne - Beata Biedrzycka
 • wychowawca w internacie Ośrodka - Iwona Kałęka, Andrzej Kotlarski, Mariola Mierkowska, Barbara Szymczyk, Monika Woźniak
 • zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe - Justyna Siemion
 • zajęcia techniczne - Kamila Bogacka-Borkowska
 • zespół edukacyjno-terapeutyczny - Justyna Nowosielska-Chmielewska, Agnieszka Osińska, Aneta Rainko

Osiągnięcia

Wychowankowie Ośrodka posiadają osiągnięcia w zakresie olimpiad specjalnych m.in. w: biegach przełajowych, pływaniu, gimnastyce, lekkoatletyce.

Bibliografia

SOSW Łupki [13.11.2014]