Grzegorz Zapadka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Grzegorz Zapadka

Data i miejsce urodzenia 25 maja 1961 r. Wielbark
Wójt Gminy Wielbark
Okres urzędowania 2002–2006
Okres urzędowania 2006–2010
Okres urzędowania 2010–2014
Okres urzędowania 2014–2018
Okres urzędowania 2018 -

Grzegorz Zapadka (ur. 25 maja 1961 r. w Wielbarku) – społecznik, samorządowiec, wójt gminy Wielbark.

Życiorys

Jest absolwentem kierunku oligofrenopedagogika Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności: menadżerskie zarządzanie placówką oświatową.

Swoją drogę zawodową rozpoczął w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Czarni w dniu 1 grudnia 1982 r. na stanowisku wychowawcy. Od 1985 r. pełnił funkcję kierownika tamtejszej placówki. W 1991 roku opracował program użytkowy ośrodka dla dzieci upośledzonych ze sprzężeniami, który został wdrożony w Polsce północno-wschodniej. W wyniku wdrażania tego programu w 1993 r. rozpoczęto rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni. W tych latach wybudowano i oddano do użytku szkołę z zapleczem, internat, blok rehabilitacyjny z basenami, salę sportową z boiskami oraz infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

W 2002 r. po wygranych wyborach samorządowych objął stanowisko wójta Wielbarka. W ciągu dziesięciu lat sprawowania urzędu przeprowadził szereg inwestycji, dzięki którym gmina Wielbark stale się rozwija. Jako wójt bierze czynny udział w działalności oraz wspiera inicjatywy stowarzyszeń, organizacji oraz grup nieformalnych wiejskich, zgrupowanych wśród sołtysów i rad sołeckich.

Jest współinicjatorem powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej w Wielbarku. Wspiera inicjatywy Stowarzyszenia "Żurawi Gród" w Zabielach, Koła Gospodyń Wiejskich w Kucborku, Klubu Sportowego Wałpusza 07 w Jesionowcu, Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sawica" w Wielbarku, Gminnego Zespołu Piłki Nożnej "Omulew" w Wielbarku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku, Wesołowie i Lesinach Wielkich, Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Wielbarku, Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Wielbarku.

Szkoła i wykształcenie

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Praca

Działalność społeczna i samorządowa

Zobacz też

Urząd Gminy Wielbark [6.06.2014]
wielbark.wm.pl rozmowa z Grzegorzem Zapadką Musimy zmienić podejście do zwierząt [15.06.2014]
wielbark.wm.pl rozmowa z Grzegorzem Zapadką Wielbark - gospodarcza perełka powiatu [15.06.2014]

Bibliografia

kto.wm.pl [6.06.2014]