Grzybiny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Grzybiny

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat działdowski
Gmina Działdowo
Liczba ludności (2013) 385[1]
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Grzybiny
Grzybiny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Grzybiny
Grzybiny
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Grzybiny (niem. Grieben) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Działdowo. Miejscowość w 2013 roku liczyła 385 mieszkańców[1]. Funkcję sołtysa sprawuje Regina Falkowska.

Położenie

Wieś położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w odległości około 21 km na północ od Działdowa, nad jeziorem Grzybiny.

Dzieje miejscowości

Wieś założono w XIV wieku. Istnieją dwie wersje mówiące o początkach wsi. Jedna podaje, że 15 sierpnia 1321 roku mistrz krajowy Prus, Fryderyk von Wildenberg, nadał rycerzom: Piotrowi, Henemanowi i jego bratu Konradowi z ziemi chełmińskiej 1440 włók ziemi (leżących w pobliżu zamku dąbrowieńskiego). Rycerze założyli wsie Leszcz, Wądzyn i Grzybiny. Druga wskazuje, że Grzybiny zostały założone przez ród Bażyńskich. Przed reformacją we wsi istniał kościół katolicki, który w późniejszych latach przejęli luteranie i przyłączyli do parafii w Uzdowie, a następnie do parafii w Ruszkowie.
W XVII i XVIII wieku majątek Grzybiny był w posiadaniu rodziny von Gersdorf. Po roku 1920 majątek pozostał po stronie niemieckiej, a właścicielami majątku była rodzina Hellów. Przedwojenny właściciel dóbr zaprzyjaźniony był z marszałkiem Hindenburgiem, który często gościł w Grzybinach.
W 1954 roku, po reformie podziału administracyjnego państwa[2], Grzybiny należały do gromady Uzdowo[3] w powiecie działdowskim, w województwie olsztyńskim. W 1972 roku, kolejna reforma przywracała podział państwa na gminy[4]. Obszar sołectwa Grzybiny włączono do gminy Uzdowo[5]. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego[6]. W 1976 roku, na mocy ustawy z 11 czerwca[7], gminę Uzdowo, a wraz z nią sołectwo Grzybiny, włączono do gminy Działdowo. Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[8] umiejscowiły Grzybiny w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim.

Religia

Wieś należy do parafii w Ruszkowie.

Turystyka

  • zespół rekreacyjno – plażowy nad jeziorem Grzybiny

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Łącznie miejscowości: Grzybiny, Grzybiny Małe.
  2. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  3. Uchwała Nr 12 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu działdowskiego. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 roku.
  4. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  5. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 roku.
  6. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  7. Dz.U. 1976, nr 23, poz. 142, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  8. Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl[10.02.2015]
Dz.U. 1976, nr 23, poz. 142, Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr 12 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu działdowskiego. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 roku.
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 roku.
Plan odnowy miejscowości Grzybiny na lata 2011 – 2018. [10.02.2015]
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II, Warszawa 1880. dir.icm.edu.pl [10.02.2015]
Bank Danych Lokalnych GUS [10.02.2015]
Urząd Gminy Działdowo [10.02.2015]
Mapy Google Maps [10.02.2015]
Powiat działdowski [10.02.2015]