II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie

Data założenia: 1982 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: Nadbrzeżna 13, 11-700 Mrągowo
Patron: Mariusz Zaruski


II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Oświatowo-Sportowego "Baza" w Mrągowie, do którego należą także Szkoła Podstawowa nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie oraz Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Regina Tołkowicz.

Historia

II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Mrągowie powołane zostało formalnie zarządzeniem z 5 stycznia 1982 r. Chociaż do szkoły średniej pierwsi uczniowie zostali przyjęci już w roku szkolnym 1979/1980. Klasa I liczyła wówczas 13 uczniów, a klasa III - 6. W kolejnych latach działalności placówki udało się zorganizować pełen ciąg klas od IV klasy szkoły podstawowej do IV klasy liceum ogólnokształcącego. Przez cały ten okres liczba uczniów oscylowała w granicach 85-100 osób. W 1999 r., po powołaniu do życia gimnazjum, liceum wraz z pozostałymi placówkami mistrzostwa sportowego należącymi do "Bazy" włączone zostało w struktury utworzonego Zespołu Oświatowo-Sportowego "Baza" w Mrągowie.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna przedstawiona została w Zespole Oświatowo-Sportowym "Baza" w Mrągowie.

Osiągnięcia

Licealiści osiągają duże sukcesy w zawodach żeglarskich, kajakarskich oraz meczach piłki nożnej czy koszykowej.

Absolwenci

W czasie funkcjonowania szkoły wykształciła ona około 240 absolwentów, z których blisko 25% podjęło w różnym czasie studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Bibliografia

zosbaza.mragowo.pl [27.11.2014]
szkolnictwo.pl [27.11.2014]