Jerzy Szmit

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jerzy Szmit

Źródło: Wikimedia CommonsŹródło: Wikimedia Commons
Data i miejsce urodzenia 8 września 1960 r., Olsztyn
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okres urzędowania 1 stycznia–14 października 1999 r.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Okres sprawowania mandatu 2005–2007 VI kadencja
Wiceprezydent Olsztyna
Okres urzędowania 2009–2010
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Okres sprawowania mandatu 2011–2015 VII kadencja
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Okres urzędowania 2015-2017

Jerzy Szmit (ur. 8 września 1960 r. w Olsztynie) – samorządowiec, polityk, senator VI kadencji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

Jarosław Kaczyński i Jerzy Szmit
Źródło: www.ro.com.pl [01.09.2014]
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1986 był uczestnikiem Duszpasterstwa Akademickiego.

Od 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów w Akademii Rolniczo-Technicznej, za co był represjonowany w stanie wojennym. 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w demonstracji przed Olsztyńskimi Zakładami Opon Samochodowych Stomil. Był działaczem Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie. W 1983 r. współorganizował grupę drukującą i kolportującą wydawnictwa podziemne. 13 czerwca 1984 r. został aresztowany wraz z innymi studentami i pracownikami ART, a 3 sierpnia zwolniony na mocy amnestii. Został relegowany z uczelni.

W latach 1984–1988 był współpracownikiem "Posłańca Warmińskiego", w 1986 r. współzałożycielem i redaktorem pisma "Nurty", a w 1987 r. "Inicjatyw Warmińskich".

Pracował jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, kierował kilkoma olsztyńskimi przedsiębiorstwami, prowadził też własną działalność gospodarczą. W latach 2003–2005 był prezesem zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

W latach 1994–1998 sprawował mandat radnego Rady Miasta Olsztyna. Wielokrotnie bezskutecznie ubiegał się o stanowisko prezydenta Olsztyna. W 1999 r. został pierwszym marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego wybranym przez koalicję AWS-UW-PSL, odwołanym w tym samym roku w związku z rozpadem tej koalicji. W wyborach parlamentarnych w 2001 r. bezskutecznie kandydował do Senatu z ramienia Bloku Senat 2001. Po 1990 r. działał w Porozumieniu Centrum, Kongresie Liberalno-Demokratycznym, Unii Polityki Realnej i Unii Wolności, z której wystąpił w 1995 r., od 1998 r. w Ruchu Społecznym AWS, a w 2001 w Przymierzu Prawicy, z którego przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości.
W wyborach parlamentarnych w 2005 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat senatora RP VI kadencji w okręgu olsztyńskim. W Senacie był przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. W wyborach w 2007 r. bez powodzenia ubiegał się o reelekcję.

W lipcu 2008 r. został prezesem klubu piłkarskiego Stomil Olsztyn, jednak po niespełna dwóch miesiącach zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Rok później w przedterminowych wyborach zarządzonych w związku z odwołaniem w referendum Czesława Małkowskiego po raz trzeci ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna. Odpadł w pierwszej turze, zajmując trzecie miejsce. Poparł Piotra Grzymowicza w drugiej turze wyborów, a po jego zwycięstwie został mianowany na stanowisko zastępcy prezydenta odpowiedzialnego za edukację, sport, pomoc społeczną i służbę zdrowia. W roku 2010 kolejny raz bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta miasta. W tych samych wyborach zdobył natomiast mandat radnego miasta Olsztyn, z którego zrezygnował w 2001 r., gdy został wybrany do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. Bez powodzenia kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Jest autorem książki "Między Wielką o Małą Ojczyzną" przedstawiającej program rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Działa społecznie w kilku stowarzyszeniach. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Mała Ojczyzna oraz wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

19 listopada 2015 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W zakresie jego obowiązków są sprawy inwestycji drogowych i transportu. [1]

29 września 2017 r. podał się do dymisji ze stanowiska wiceministra.[2]

Szkoła i wykształcenie

 • Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Praca

 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie (1985-1986)
 • właściciel zakładu rzemieślniczego (1987-1989)
 • Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – prezes zarządu (2003–2005)
 • Urząd Wojewódzki w Olsztynie – dyrektor generalny
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie – nauczyciel akademicki

Działalność społeczna i samorządowa

 • Olsztyński Klub Obywatelski[3] – członek klubu (1988)
 • radny Rady Miejskiej w Olsztynie (1994–1998)
 • Stowarzyszenie Mała Ojczyzna – prezes (1994–2006)
 • Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO PATRIA – członek stowarzyszenia (1998)
 • Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego – radny I kadencji (1998–2002)
 • marszałek województwa warmińsko-mazurskiego (1999)
 • Wspólnota Polska w Olsztynie – członek Prezydium (2005)
 • wiceprezydent Olsztyna (2009–2010)
 • Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie – wiceprezes

Działalność polityczna

 • Porozumienie Centrum (1990)
 • Kongres Liberalno-Demokratyczny (1990-1994)
 • Unia Polityki Realnej
 • Unia Wolności (1994-1999)
 • Akcja Wyborcza Solidarność (1999-2001)
 • Przymierze Prawicy (2001)
 • Prawo i Sprawiedliwość — pełnomocnik, następnie prezes okręgowy PiS (od 2001)

Działalność parlamentarna

 • Senator RP (2005–2007)
 • Poseł na Sejm RP (2011–2015)
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Finansów Publicznych
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego
 • Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna – wiceprzewodniczący
 • Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna

Przypisy


Zobacz też

Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski [31.08.2014]

Bibliografia

sejm.gov.pl [20.08.2014]
senat.pl [31.08.2014]
kto.wm.pl [31.08.2014]
pl.wikipedia.org, Jerzy Szmit [31.08.2014]
Archiwum Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego.