Kapliczki we Frączkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki we Frączkach – kapliczki we Frączkach, datowane na XIX i XX w., powiat olsztyński, gmina Dywity.

Kapliczka we Frączkach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka we Frączkach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka we Frączkach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Frączki (niem. Fleming) – wieś w gminie Dywity.

Opis

We wsi cztery kapliczki usytuowane wzdłuż przebiegającej przez miejscowość drogi. Najstarsza pochodzi z 1819 r., o czym świadczy zachowana chorągiewka wiatrowa na dwuspadowym daszku. Budowla tynkowana o zwartej bryle, z niewielkimi wnękami w elewacji frontowej i trójkątnym szczytem z wydatnym gzymsem podokapowym. Kapliczka ogrodzona niskim drewnianym płotem. Za nią rośnie lipa.

W pobliżu rozwidlenia drogi wiejskiej i drogi prowadzącej do Radost kapliczka pochodząca z przełomu XIX i XX w., wzniesiona w stylistyce neogotyckiej. Bryła kapliczki z ostrołukową wnęką i narożnymi sterczynami została w całości otynkowana i pomalowana farbą olejną. Trzecia kapliczka znajduje się w pobliżu schodów prowadzących do zbudowanego na wzniesieniu kościoła parafialnego. Została zrealizowana w oparciu o przyjęty w okolicy wzór kapliczki neogotyckiej o wielkiej, ostrołukowej wnęce z metalową okiennicą. Analogiczne budowle znajdują się przy drodze z Derca do Lamkowa oraz w Sętalu. Kapliczka we Frączkach wyposażona jest w gipsową figurę Matki Bożej i inskrypcję maryjną. Czwarta kapliczka znajduje się na końcu wsi, przy ostatnim domostwie. Wzniesiona w formie słupowej bryły, zapewne w pierwszej połowie XIX w. Elewacja pierwotnie tynkowana, a obecnie ceglana, pomalowana farbą olejną. W fasadzie dwie wnęki z faliście wygiętym gzymsem pomiędzy nimi. W dolnej, oszklonej wnęce Pieta o cechach wytworów ludowych.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [12.12.2013]