Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Logo szkoły, źródło: zsk.olsztyn.pl [27.06.2014]
Logo szkoły, źródło: zsk.olsztyn.pl [27.06.2014]
Data założenia: 1997
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Adres: 10-456 Olsztyn
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11

Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie – niepubliczne przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące o profilu katolickim założone i prowadzone przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny w Olsztynie. Obecnym dyrektorem zespołu jest Iwona Drężek.

Historia

W 1997 roku Stowarzyszenie Świętej Rodziny założyło szkołę podstawową. Pierwsza klasa liczyła 9 uczniów. Pierwszy rok szkolny rozpoczął się 1 września 1997 roku w budynku przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Olsztynie. Duszpasterzem szkoły został ksiądz Andrzej Pluta - proboszcz wspomnianej parafii.

W latach 1999-2002 funkcję duszpasterza pełnił ks. Piotr Podolak, a następnie znów ks. Andrzej Pluta. Struktura organizacyjna szkoły szybko się zmieniała. W 2000 r. "zerówka" działała już w nowo otwartym przedszkolu jednooddziałowym. Natomiast w roku szkolnym 2002/2003 roku uczyła się klasa szósta. W kolejnych latach powstało gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Obie te szkoły funkcjonują w budynku przy ul. Mickiewicza 10. Obecnie szkoła ma już swoją bogatą tradycję i dorobek. Stara się uczyć i wychowywać w duchu wartości katolickich.

Logo szkoły

Ikona Świętej Rodziny namalowana na desce przez siostrę Miriam od św. Krzyża została wybrana na logo szkoły. Kompozycja ikony oparta jest na motywie Trójcy Ziemskiej i Trójcy Niebieskiej. Motyw ten w kształcie krzyża wpisany jest w koło. Cała kompozycja mówi o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny, co podkreślają biblijne słowa hagios oikos. W języku greki biblijnej oznacza to zarazem Święty Dom jak i Świętą Rodzinę.

Organ prowadzący

Organem założycielskim i prowadzącym Katolicki Zespół Edukacyjny jest Stowarzyszenie Świętej Rodziny.

Do głównych celów Stowarzyszenia należy:

 • Stała troska o wychowanie dzieci i młodzieży obejmująca pełną formację ich osobowości zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego
 • Wpływanie na wychowawcze postawy rodziców i nauczycieli
 • Wspomaganie rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania trudnościom wychowawczym, dydaktycznym, zagrożeniom społecznym i uzależnieniom
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Struktura

W ramach Zespołu działają:

Kadra

 • Iwona Drężek - dyrektor Zespołu
 • Anna Rykowska - dyrektor przedszkola
 • Anna Kobarynka-Łysek - dyrektor szkoły podstawowej
 • Joanna Breńkacz - dyrektor gimnazjum
 • Piotr Jurecki - dyrektor liceum ogólnokształcącego

Imprezy szkolne

Na stałe do szkolnego kalendarza weszły następujące wydarzenia:

 • wrześniowa piesza pielgrzymka do Gietrzwałdu, uroczyste poświęcenie tornistrów na mszy św. w Gietrzwałdzie
 • ślubowanie kl. I
 • obchody Dni Papieskich
 • tydzień misyjny w październiku i związany z nim kiermasz ciast na rzecz misji
 • październikowy różaniec w kaplicy szkolnej zawsze o 7.30 rano
 • obchody święta świętego Andrzeja
 • msze roratnie w grudniu, także rano w kaplicy szkolnej
 • mikołajki
 • zbieranie darów dla rodzin ubogich spoza szkoły czyli nasza akcja „Rodzina-Rodzinie" (parę razy do roku)
 • dzielenie się opłatkiem w szkole przed Bożym Narodzeniem
 • święto szkoły czyli obchody święta Świętej Rodziny 6 stycznia
 • bal Karnawałowy dla Uczniów
 • rekolekcje Wielkopostne
 • Dni Chorego - koło teatralne odwiedza chore dzieci w szpitalu
 • Dni Regionalne i Dni Patriotyczne
 • obchody święta Niepodległości i święta Konstytucji Majowej
 • Imieniny Klasy w dniu święta danego patrona klasy
 • Dzień Sportu i Dzień Dziecka
 • comiesięczne msze pierwszopiątkowe zawsze o 8.00 rano dla wszystkich

Tradycją szkoły stało się wspólne przeżywanie świąt narodowych i pielęgnowanie tradycji naszego kraju.

Ciekawostki

W 2007 roku z okazji dziesięciolecia szkoły podstawowej została wydana książka Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie 1997-2007. Natomiast z okazji jubileuszu 10-lecia gimazjum opublikowano opracowanie pt. Gimnazjum nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny 2003-2013. 10-lecie.

Bibliografia

Katolicki Zespół Edukacyjny [27.06.2014]