Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie – jedno z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Na początku stycznia 2015 r. liczba członków Koła wynosiła 67. Siedziba Koła znajduje się w miejscowości Silec. Aktualnie prezesem Koła Łowieckiego "Daniel" jest Janusz Worotnicki. Łowczym Koła jest Stefan Pyrcz, podłowczym Jarosław Boczulak, skarbnikiem Marek Ścibek, a sekretarzem – Ryszard Przewódzki.

Historia

Koło Łowieckie "Daniel" zostało założone w 1951 r. 1 października tego roku zostało wpisane do rejestru kół łowieckich w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Powiatowego w Kętrzynie. Koło liczyło wówczas 13 członków. W 1953 r. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa wprowadziło podział kraju na obwody łowieckie. W wyniku tego podziału Koło otrzymało 6 obwodów o łącznej powierzchni 40 184 ha znajdujących się na terenie powiatu Kętrzyn.

Ze względu na trudności wynikające z gospodarowania na dużej powierzchni, w 1957 r. Koło zrezygnowało z dzierżawy dwóch obwodów. W 1965 r. podczas Walnego Zgromadzenia członków Koła przyjęto uchwałę o utworzeniu nowego koła o nazwie "Słonka" z siedzibą w Srokowie. Majątek Koła podzielono równomiernie na wszystkich myśliwych i kandydatów. Dalszą działalność Koło prowadziło na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 16 295 ha, położonych na terenie gmin Srokowo i Barciany.

W 1973 r. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przekazało kołom łowieckim do realizacji czynności związane z szacowaniem szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę grubą w uprawach rolnych oraz zobowiązało je do pokrywania kosztów za powodowane szkody.

Gospodarka

Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie gospodaruje w dwóch obwodach łowieckich: nr 14 i nr 39, o łącznej powierzchni 16295 ha. W ramach działalności gospodarczo-hodowlanej podejmuje działania zapewniające zwierzynie łownej lepsze warunki bytowania. W tym celu są zakładane i uprawiane w lasach poletka karmowe. Członkowie i kandydaci Koła dbają stale o utrzymanie, modernizację, rozbudowę urządzeń łowieckich i kompleksu magazynowego. W celu popularyzacji idei ochrony przyrody i zachowania naturalnego środowiska Koło było współorganizatorem wystaw przyrodniczo-łowieckich w muzeum Kętrzyńskim w latach 1966 i 1998. W 1996 r. Koło współorganizowało wraz z innymi Kołami rejonu Kętrzyńskiego, Festyn Myśliwski o tematyce przyrodniczej pod hasłem "Powitanie Jesieni" skierowany głównie do młodzieży. Było także inicjatorem nabycia terenu i budowy na nim strzelnicy myśliwskiej dla potrzeb kół powiatu Kętrzyńskiego.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Daniel" w Kętrzynie
ul. Zielona 4<>br/> 11-400 Kętrzyn
e-mail: daniel_kolo@wp.pl

Bibliografia

kola.lowiecki.pl [22.10.2015]
trofealowieckie.pl [22.10.2014]