Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Siedziba ul. Partyzantów 6/8, 10-950 Olsztyn
Kierownik inspektor Tomasz Klimek
Kontakt tel.: (89) 522 39 00

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Wraz z organem pomocniczym – Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie – wykonuje zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa.

Zadania

Do głównych zadań Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie należy:

 • wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych
 • wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych
 • wykonywanie czynności z zakresu ścigania wykroczeń
 • wydawanie aktów administracyjnych, jeśli tak stanowią ustawy

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Struktura

W skład Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie kierowanej przez Komendanta Wojewódzkiego wchodzą:

 • Wydziały: Kontroli, Ochrony Informacji Niejawnych, Kadr i Szkolenia, Komunikacji Społecznej, Finansów, Łączności i Informatyki, Transportu, Zaopatrzenia, Postępowań Administracyjnych, Prewencji, Ruchu Drogowego, Walki z Przestępczością Gospodarczą, Walki z Korupcją, Kryminalny
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego
 • Wydział Konwojowy
 • Sekcja Psychologów
 • Laboratorium Kryminalistyczne
 • Zespół Prawny
 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Oddział Prewencji Policji
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • samodzielne stanowisko ds. ochrony praw człowieka

Jednostkami podległymi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie są:

Kierownictwo

 • Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie jest inspektor Tomasz Klimek.[2]

Przypisy

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie [05.06.2014]
 2. http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/kierownictwo-kwp/3,Kierownictwo.html

Bibliografia

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie [05.06.2014]