Komitet Gminny PZPR w Kandytach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Komitet Gminny PZPR w Kandytach

Rodzaj organizacji partia polityczna
Rok założenia 1972

Komitet Gminny PZPR w Kandytach (KG PZPR Kandyty) – ogniwo I instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działające w latach 1972-1975 na terenie gminy Kandyty.

Historia

KG PZPR Kandyty powołany został w dniu 26 listopada 1972 r. na walnym zebraniu członków organizacji partyjnej z terenu tworzonej właśnie gminy. Na I sekretarza wybrano Tadeusza Makowskiego, do składu egzekutywy KG weszli ponadto: Marcel Chaciński, Stanisław Hamada, Roman Kinal, Stanisław Narejko, Józef Łojek, Julian Oleksów, Lidia Wiśniewska, Wasyl Beń.

KG PZPR Kandyty zakończył działalność pod koniec 1975 r. (ostatnie posiedzenie egzekutywy odbyło się 20 listopada 1975r.) W wyniku likwidacji gminy Kandyty organizacja partyjna włączona została w struktury Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Górowie Iławeckim.

Struktury i członkowie

KG PZPR Kandyty był tak małą organizacją, że funkcję najważniejszego organu partyjnego - konferencji sprawozdawczo-wyborczej - pełniły walne zebrania, tj. zgromadzenia wszystkich członków organizacji, a nie ich przedstawicieli. Jednocześnie w pierwszym okresie działalności nie funkcjonował podział na egzekutywę i komitet ("plenum"). Właściwą, liczącą 7 osób egzekutywę KG wyłoniono dopiero w połowie 1975 r. (tj. po likwidacji powiatów oraz nadrzędnej instancji powiatowej - KP PZPR w Górowie Iławeckim). Wtedy też powołano po raz pierwszy Komitet ("plenum") liczący 17 osób oraz komisję rewizyjną (5 osób).

Od początku przy KG PZPR Kandyty działał Gminny Ośrodek Pracy Partyjnej, którym początkowo kierował członek KG J. Oleksów, a następnie M. Chaciński.

W momencie powstania Komitet nadzorował sieć 6 POP skupiających w sumie 131 członków i kandydatów ale wobec wyodrębnienia z organizacji Komitetu Zakładowego PZPR przy WPGR w Dzikowie, stan ten spadł w 1973 r. do 79 członków i kandydatów (jesienią 1975 r. komitety zakładowe PZPR powróciły pod nadzór komitetów gminnych PZPR). W połowie 1975 r. Komitet skupiał 83 członków i kandydatów PZPR.

Walne zebrania gminnej organizacji partyjnej w Kandytach:

  • 26 listopada 1972 r.
  • 01 grudnia 1974 r.
  • 28 września 1975 r.

Osoby związane z organizacją

Funkcję I sekretarza KG PZPR Kandyty sprawowali:

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół nr 2803.